Türkiye

İş Alanları | Malzemeler

Kayıt Ortamı

Dijital teknolojiler ve IT konularında sağlanan gelişmeler ışığında, toplumun çeşitli alanlarda sürekli olarak biriktirdiği dijital verilerin depolanması ve yönetilmesi için depolama ortamı ve arşivleme hizmetleri sunmaktayız. Kişisel bilgiler gibi kritik öneme sahip dijital verilerin korunması ve bu verilerin etkili bir şekilde kullanımının sağlanması için gerekli olan toplumsal altyapıyı oluşturmaya yardımcı olmaktayız.

Başlıca Ürünler ve Hizmetler

[resim]LTO Ultrium8

Bilgisayarlar için manyetik kayıt bandı (Veri depolama ortamı)

Manyetik bant uzun dönemli depolama için oldukça güvenli bir araç olmakla birlikte mükemmel maliyet/performans oranı sunar 1959 yılında Japonya’da yayımlanması amacıyla ilk video kaset çeşidinin geliştirilmesinden beri, Fujifilm manyetik bant performansında önemli ilerlemeler kaydetmek ve bu alandaki tescilli teknolojilerimizi geliştirmek için çaba sarfetti. Son yıllarda, baryum ferrit kullanan bilgisayar yedekleme alanı için dahili olarak geliştirilen ve tüm dünyada şirketler, hükümetler, mali kurumlar ve araştırma kuruluşları tarafından kullanılmakta olan bir manyetik ortam olan çok yüksek hacimli manyetik kayıt bandı temin etmeye başladık.

[resim] Veri arşivleme hizmeti

Veri arşivleme hizmeti

Şirketler ve diğer kuruluşların hem analog hem de dijital şekillerde elinde bulunan veriler kullanım sıklığı ve saklama süresinin uzunluğu açısından çok fazla farklılık göstermektedir. Bir yandan etkin veri operasyonları, kullanım sıklığı bazında otomatik olarak sınıflandırılan ortam depolama ve analog verilerin dijitaleştirilmesini destekleyerek verileri varlığa dönüştürürken depolama maliyetlerinde de düşüş sağlayan hizmetler sunmaktayız.