Türkiye

Basınç ölçüm filmi Prescale

Broşür

Bu, Prescale'e kısa bir giriş sağlayan Genel bir broşürdür. Kullanım, Prescale türleri, yapı gibi bilgiler. İlke ve özellikler yazılıdır.

İçindekiler

1. Prescale

(1) Ürün yelpazesi
(2) Nasıl kullanılır
(3) Prescale Türü
(4) Nasıl çalışır
(5) Prescale renk tablosu (LW)
(6) Kullanıldığında doğruluk ve önerilen sıcaklık / nem
(7) Geniş Uygulama ve Ölçüm Teknikleri Yelpazesi
(8) Basınç Dijitalleştirme ve Analizi FPD-8010E

Ayrıca ısı dağılımını ölçmeyi kolaylaştıran Thermoscale filmini ve UV ışık miktarı dağılımını görselleştiren UVscale filmini de sunuyoruz. 
Lütfen bu broşürdeki daha fazla bilgiyi kontrol edin.