Türkiye

SCENARIATM View

64 kanallı/128 kesitli BT sistemi, düşük dozlarda dahi - mükemmel görünürlüğü olan görüntüler sağlar.

Bu sayfanın içeriği sağlık çalışanlarını ve eşdeğerlerini hedef almaktadır.

CardioHarmony

Görüntü alındıktan sonra, CardioHarmony minimum kardiyak hareket miktarına sahip kardiyak fazını, optimum kardiyak faz olarak otomatik olarak*2 seçer. Kardiyak BT iş akışında bir darboğaz olan optimum kardiyak fazları aramak için geçen süreler önemli ölçüde kısaltılabilir.

 • *2 Otomatik seçim kontrol edilmelidir ve gerekirse operatör tarafından ayarlanabilir.

Bu örnekte, tarama sırasında kalp atım hızı 37'den 72 bpm'ye değişmiştir, bu da sabit fazın bulunmasını zorlaştırmaktadır. Optimal kardiyak faz CardioHarmony kullanılarak kolayca bulunabilir.

 • * Görüntüler ve işlemler SCENARIA CT sistemi üzerinde gerçekleştirilir.

IntelliEC Cardiac

Tüp akım modülasyonu 2 faza kadar ayarlanabilir ve bunu yaparken kardiyak BT incelemelerinde dozu azaltmak mümkündür.

120 kV, 0,35 s/rot, Aralık 0,17, Intelli IP Lv3

 • * Görüntüler ve işleme SCENARIA CT sistemi ile gerçekleştirilir.

IntelliCenter

Hasta masası lateral yönde 200 mm'ye kadar hareket ettiğinden, operatör hastaya dokunmadan İlgilenilen bölgeyi (ROI) tarama alanının merkezine yakın bir yere konumlandırabilir. İlgilenilen bölge tarama alanının merkezinden kayıyorsa, rekonstrüksiyon merkezine hizalamak için bir post rekonstrüksiyon adımı gerekir. Bununla birlikte, IntelliCenter kullanıldığında bu işlem atlanabilir*3 ve sonuç olarak inceleme süresi kısaltılmış olur.*4. Genel olarak, dönüş merkezinde tarama alanını ayarlayarak görüntünün uzamsal çözünürlüğünü iyileştirmesi beklenir. Masanın lateral hareketi ve eğimli tarama entegrasyonu kafa incelemesinde daha fazla esneklik sağlar. CTDIVol, kafa dönme merkezinin yakınına doğru kaydırıldığında ve doz dengeleme filtresi standarttan küçüğe değiştirildiğinde en az %8,0*5 oranında azaltılır.

 • *3 Tarama alanının lateral hareketle FOV merkezinde konumlandırılabildiği vakalarla sınırlıdır.
 • *4 Hastanın masaya uzanmasından taramanın sonuna kadar geçen süre.
 • *5 Tarama parametreleri: Tüp voltajı 120 kV, Tüp akımı 300 mA, Tarama süresi 1,0 s, 0,625 mm×32 sıra

Diğer işlevler

Diğer seçenekler
 • Çift Enerjili Tarama
 • Mekik Modunda Tarama
 • Kalsiyum Skoru
 • guideShot
 • riskPointer (LAA Analizi)
 • fatPointer (Vücut yağı analizi)

Konfor

Doz Yönetimi

DICOM SR

DICOM standardını kullanarak, doz bilgilerini DICOM Yapılandırılmış Rapor (DICOM SR) olarak PACS vb.’ye aktarmak mümkündür.

Basit Doz Raporu

Doz bilgileri ikincil yakalama görüntüsü olarak PACS'ye vb. aktarılabilir.

3 Üniteli Tasarım - Kompakt alan

Tüm sistem sadece üç bileşenden oluşur*6; kızak, hasta masası ve operatör konsolu. Sistem transformatörleri gibi ek ünitelere gerek yoktur, böylelikle BT odasındaki alanın klinik kullanımı en üst düzeye çıkarılabilir.

 • *6 380/400 V güç kaynağı voltajı için

Eko modu

Eko modunda iki işlev bulunur: Açık Bekleme ve Kapalı Kalma modu.
Açık Bekleme işlevi, kızağa monte edilen üniteleri kontrol eder ve böylece Eko modu OFF (Kapalı) ile karşılaştırıldığında güç tüketimini %48'e kadar azaltır.
Kapalı Kalma modu gücü keser, ancak dedektörün çalışmaya hazır olma durumunu sürdürür. Off-time moduyla, bekleme sırasındaki güç tüketimi, kullanılmadığı zamana kıyasla %60'a kadar azalır.