Türkiye

SupriaTM 128

Supria 128, tıp alanındaki paradigma değişimine yanıt verir.

Bu sayfanın içeriği sağlık çalışanlarını ve eşdeğerlerini hedef almaktadır.

Yüksek Hızlı Tarama

Lakünar enfarktüs (Normal Tarama)

Kol altı

Karın BTA (100 kV)

Beyin tümörü, Baş Boyun BTA, Metastatik kemik tümörü

Beyin tümörü

Baş Boyun BTA

Metastatik kemik tümörü

Şant

Buzlu cam nodülleri (en hızlı tarama) 

Intelli IP ile klinik görüntüler

Glioblastom

Pnömoni

İleus

İç karotis arter tıkanıklığı

Hepatoselüler karsinom (Dinamik)

Kolorektal kanser, Arterioskleroz obliterans

Diseksiyon aort anevrizması

Büyük safen varisi

Derin ven trombozu

Tibia kırığı

Klavikula kırığı, kaburga kırığı

Skafoid kırığı

Kompresyon kırığı

Kolon polipi