Türkiye

APERTO Lucent Plus

Hız ve otomasyon için yeni çözümlerle iş akışını iyileştiren kalıcı mıknatıslı MRG.

Bu sayfanın içeriği sağlık çalışanlarını ve eşdeğerlerini hedef almaktadır.

Hiperakut Serebral Enfarktüs

FLAIR

DWI

ADC haritası

3D-GEIR

Serebral Anevrizma

3D-TOF VR görüntüsü

İnternal Karotid Stenozu

2D-TOF MIP görüntüsü

Boyun nabız geçitli MIP görüntüsü

3D-VASC-ASL (Çıkarmama tekniği)

Üst ekstremite nabız geçitli MRA MIP görüntüsü
Metastatik Karaciğer Tümörü

T2WI

Abdominal MRCP

Solunum geçitli MIP görüntüsü

T1WI

2D-RSSG Dinamik EOB

Sağ Yumurtalık Dermoit Kisti

T1WI

Sağ Yumurtalık Dermoit Kisti

FatSep-T1WI

Prostat Kanseri

T2WI

Posterior Boylamsal Ligament Osifikasyonu

T2WI

Multipl Miyelom

T2WI

Disk Herniasyonu

T2WI

3D Nörografi

FatSep-T2*WI

Lomber Spondiloliz

FatSep-T2WI

 T2WI

Yüksek Çözünürlüklü görüntü

T2WI

Omuz Eklemi

T1WI RADAR KAPALI

Omuz Eklemi

T1WI RADAR AÇIK

Lunate Malacia

FatSat-PDWI

ACL Ameliyat Sonrası (Esnek Konum)

T2WI

Rotatör Kaf Kısmi Yırtılması

T2WI

Rotatör Kaf Kısmi Yırtılması

FatSep-T2WI

Parmak Kırığı

sol: T2*WI sağ: STIR

Menisküs Yaralanması

T2*WI

Selülit şüphesi, Osteomiyelit Şüphesi

FatSat-PDWI

Selülit şüphesi, Osteomiyelit Şüphesi

T2WI

Labral Yırtılma

T2*WI Radyal Yığın