Türkiye

APERTO Lucent Plus

Hız ve otomasyon için yeni çözümlerle iş akışını iyileştiren kalıcı mıknatıslı MRG.

Bu sayfanın içeriği sağlık çalışanlarını ve eşdeğerlerini hedef almaktadır.

Prime Operasyon

Gelişmiş işlerlik, çalışma kolaylığı ve görüntü paylaşma özellikleriyle birlikte verimli ve güvenilir tanıyı destekler.

AutoPose*1

Doğru görüntü kesit ayarlarını destekler ve operatör üzerindeki baskıyı azaltır

AutoPose, kesit hattı parametrelerini destekleyen bir işlevdir.
Bu işlev kafa incelemelerinde kullanılan OM veya AC-PC hatlarının daha hızlı ayarlanmasını sağlar ve operatör üzerindeki baskıyı azaltır.
Öğretme/kayıt ve 3D veri toplama gibi öncesinde ayarlar gerekli değildir.

Göz yorgunluğunu en aza indirmek için birleşik, göz dostu renk

Anlaşılması ve çalıştırılması kolay bir kullanıcı arayüzü

GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü) için yumuşak bir seladon bazlı renk seti kullanılmıştır.
Karmaşık olabilecek MRG görüntüleme parametreleri Windows tabanlı geniş ekranda daha kolay görüntülenir.

Protokollerin özelleştirilmesi

Protokollerin verimli şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmesini destekler

Rutin protokoller, hasta ve klinik gerekliliklerine göre ayarları optimize etmek için inceleme sırasında bile operatör tarafından kolayca kaydedilip değiştirilebilir.

Eğrisel MPR

3D görüntülere ait çeşitli kesit görüntülerine ilişkin rekonstrüksiyon özelliği

Rastgele eğrisel kesitler görüntüleme yoluyla elde edilen veriler kullanılarak yeniden yapılandırılabilir.
Ayrıca, birden fazla eğrisel kesit aynı anda yeniden yapılandırılabilir.

Kullanıcı Arayüzü (UI) önerileri

Görüntüleme parametrelerinin değiştirilmesini destekler

Bu işlev, parametre ayarları için öneriler sağlar.
Protokol değişikliği sırasında, operatörün söz konusu senaryo için en uygun parametreyi seçmesine olanak tanıyan çeşitli seçenekler görüntülenir.

Radyal MPR

Birden fazla kesite ilişkin eş zamanlı görüntü rekonstrüksiyonu sağlar

Diz eklemi gibi karmaşık yapısal dokuların tanılanmasında faydalı olabilecek radyal MPR görüntüleri oluşturulur.

DICOM İşlevi

Çeşitli arayüzler sunar

DICOM arayüzü, hastanenin mevcut ağlarına uyum sağlayan ve zaman içinde geliştirilmeye ve yenilenmeye devam edilecek olan Aperto Lucent Plus’a standart olarak eklenmiştir.
DICOM MWM*1, SWF*1 ve PIR*1 işlevleri de desteklenir.

IHE PDI İşlevi*1

Hastanenin kurum içi ve harici ağ sistemleriyle uyumluluk için kapsamlı koordinasyon

IHE PDI*1 standardı desteği, PDI standardını destekleyen diğer sistemlerle görüntü yakınlaştırma ve döndürme ekranı gibi çeşitli veri alışverişlerini mümkün kılmak için sağlanır. DICOM verilerini ve basit tarayıcı yazılımını*2 bir CD-R'ye yazma özelliği de eklenmiştir.

  • *1 İsteğe bağlı.
  • *2 Tanılama amacıyla kullanılamaz