Türkiye

Biyopsi / İntraoperatif Prob (LISENDOTM için)

LISENDO, ekografi için bir dizi biyopsi/intraoperatif prob sunmaktadır.

Bu sayfanın içeriği sağlık çalışanlarını ve eşdeğerlerini hedef almaktadır.