Türkiye

FUJI DRI-CHEM SLAYT

NEW

Küçük bir slayta sadece bir damla kan uygulanması test verilerini kolay ve hızlı bir şekilde sağlayabilir. 

Bu sayfanın içeriği sağlık çalışanlarını ve eşdeğerlerini hedef almaktadır.

  • * v-LIP, v-AMY ve vc-CRP slaytları veteriner kullanımı için tasarlanmıştır.
  • * Diğer slaytlar insan kanı analizinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ölçüm sonuçları hayvan türlerine bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılar için lütfen yerel distribütörlerinize danışın.

Biyokimya testleri - Genel kimya

24 slayt/kutu

Plazma / serum için

BUN-PIII

CRE-PIII

ALB-P

Albümin konsantrasyonu için

BUN-P III

Üre-azotu konsantrasyonu için

Ca-P III

Kalsiyum konsantrasyonu için

CRE-P III

Kreatinin konsantrasyonu için

GLU-P III

Glukoz konsantrasyonu için

IP-P

İnorganik fosfor konsantrasyonu için

Mg-P III

Magnezyum konsantrasyonu için

TBIL-P III

Total bilirubin konsantrasyonu için

TCHO-P III

Total kolesterol konsantrasyonu için

TCO2-P

Total karbondioksit konsantrasyonu için

Sadece 415 nm filtre (DRI-CHEM NX500, NX700 ve 7000) bulunan analizörler için geçerlidir

TG-P III

Trigliserit konsantrasyonu için

TP-P III

Total protein konsantrasyonu için

UA-P III

Ürik asit konsantrasyonu için

Plazma için

NH3-P Ⅱ

NH3-P Ⅱ

Amonyak konsantrasyonu için

Biyokimya testleri - Enzimler

24 slayt/kutu

Plazma / serum için

GOT/AST-PIII

GPT/ALT-PIII

ALP-P III

Alkalin fosfataz aktivitesi için

CPK-P III

Kreatin fosfokinaz aktivitesi için

GGT-P III

γ-glutamiltransferaz aktivitesi için

GOT/AST-P III

Aspartat aminotransferaz  (glutamik oksalasetik transaminaz) aktivitesi için

GPT/ALT-P III

Alanin aminotransferaz (glutamik pirüvik transaminaz) aktivitesi için

LDH-P III

Laktat dehidrojenaz aktivitesi için

v-AMY-P

(Sadece Veteriner Kullanımı İçindir) Amilaz aktivitesi için

v-LIP-P

(Sadece Veteriner Kullanımı İçindir) Köpek plazması veya serumda pankreatik lipaz aktivitesi için

Biyokimya testleri - Elektrolitler

Plazma / serum / tam kan

Na-K-Cl

Na-K-Cl

24 slayt/kutu
Na-K-Cl iyon konsantrasyonları için

Referans Sıvısı RE

8 ml × 6 şişe/kutu
Örnek ve Referans Sıvısı RE, örnek tarafında ve referans tarafında sırasıyla aynı anda biriktirilir

İmmünolojik test

vc-CRP-P

vc-CRP-P

24 slayt/kutu
(Sadece Veteriner Kullanımı İçindir)
Köpeklerde CRP konsantrasyonu için

Seyreltici DL (CRP)

32 ml × 1 şişe/kutu
Numune, Seyreltici DL (CRP) ile 21 kez seyreltilmelidir

Tek paketli paneller

Kapsamlı S-panel

Kapsamlı S-panel

6 panel/kutu, 12 slayt/panel
BUN, CRE, Ca, GPT/ALT, GGT, TCHO, IP, TBIL, GLU, ALP, ALB, TP

Ameliyat Öncesi S-panel

12 panel/kutu, 6 slayt/panel
BUN, CRE, GPT/ALT, GLU, ALP, TP

Artı S-panel

6 panel/kutu, 6 slayt/panel
TG, v-LIP,  GOT/AST, v-AMY, Mg, Na-K-Cl

Aşağıdaki panel ürünleri de mevcuttur. Bu panellerdeki slaytlar ayrı ayrı sarılır.
 

Böbrek Paneli
4 panel/kutu, 6 slayt/panel
ALB, TP, CRE, IP, BUN, Ca

Karaciğer Paneli
4 panel/kutu, 6 slayt/panel
ALB, GLU, TBIL, GGT, ALP, GPT/ALT