Türkiye

FCT PixelShine

NEW

Görüntüleme işleme yazılımı, derin öğrenme yoluyla net ve doğal CT görüntüleri sunar.

Bu sayfanın içeriği sağlık çalışanlarını ve eşdeğerlerini hedef almaktadır.

Hasta Dostu İnceleme

Düşük doz CT

NPS’nin sahip olduğu hem FCT PixelShine çıktısında hem de gerçek çıktıda pik noktasında kayma gözlenmemiştir. Bu olgu, FCT PixelShine ile farklı doz düzeylerine sahip görüntüler elde ederken kumlanma azaltmasının yanı sıra BULANIKLIK OLMADIĞINI göstermektedir.

Belirleme
FCT PixelShine

CTDI vol : 30,8 mGy

FBP ve IR ile karşılaştırıldığında, FCT PikselShine görüntüsünün kontrastı daha yüksek ve SNR kesit kalınlığı daha incedir.

Baş (Helikal Olmayan)

FBP (0,625 mm)

IR (1,25 mm)

(0,625 mm)

Düşük kV CT

Düşük kV taraması ile yüksek kontrastlı görüntü elde edilebilirken genellikle Sinyal kumlanma oranı azalır. FCT PixelShine işleme ile görüntü kumlanması azaltılabilir ve bu da kontrast madde hacmini azaltabilir.

Karın (80kV CTDIvol : 5,3 mGy 1 mm)

FBP

IR

Ultra Düşük doz CT

0,2 mGy bir göğüs röntgeni görüntüsüne eşdeğerdir ve mevcut akciğer kanseri taramasına kıyasla yaklaşık yalnızca 10’da 1 oranında radyasyon dozuna sahiptir.
FCT PixelShine görüntüdeki kumlanmayı başarıyla temizledi.

Akciğer HRCT (CTDIvol : 0,2 mGy 1 mm)

FBP

IR