กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (RPA)

เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้นด้วยกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (RPA)

Robotic Process Automation

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในที่ทำงานแต่ละแห่ง โดยการใช้กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (RPA) หลากหลายธุรกิจสามารถพัฒนาสมรรถนะทางธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม และต้องมีการปรับระบบการทำงานที่ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลใหม่เมื่อคุณภาพของงานเป็นไปตามที่ต้องการ ซอฟต์แวร์โรบอทสามารถทำงานที่ต้องทำซ้ำๆ เป็นจำนวนมากแทนที่พนักงานได้เป็นอย่างดีโดยระบบจะจำลองสิ่งที่มนุษย์ต้องทำผ่านทางซอฟต์แวร์อินเตอร์เฟสและขณะเดียวกันยังช่วยลดความต้องการในการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างมาก

คุณสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่แรงงานเสมือนจริงของระบบ RPA สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับการทำงานของคุณได้อย่างไรหรือไม่ ฟูจิ ซีร็อกซ์พร้อมเป็นพันธมิตรผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยคุณเลือกเทคโนโลยี RPA ที่เหมาะสมกับคุณเพื่อนำมาปรับใช้ ออกแบบ และบริหารจัดการโปรแกรมซอฟต์แวร์ตามที่คุณต้องการได้ ให้เราร่วมเดินทางไปกับคุณเพื่อช่วยขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ทั้งในด้านคน การควบคุมดูแล ความเสี่ยง และกฎข้อปฏิบัติ

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่ฟูจิ ซีร็อกซ์ จะนำมาใช้เพื่อช่วยคุณสร้างประสบการณ์ทางด้านดิจิทัลในการแปลงธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือไม่

ติดต่อเรา

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง