Türkiye

Çekirdek Teknolojiler

Film Formasyonu Teknolojisi

Tek/Çok Katmanlı/3 Boyutlu Yapısal Film Oluşturma Teknolojileri

  • Solvent/füzyon membran oluşturulması, çeşitli polimer filmlerinin oluşturulmasına izin verir

  • Materyal tasarımından ve formülden işlemeye kadar tüm süreçler birbiri ile bağlantılı

Bir solvent içerisinde çözülen ham maddeler film kaplıdır ve kurutulur, sonrasında sarılır (rulo halinde).

Birleşik döküm teknolojisi tekdüze çok katmanlı yapılar oluşturur ve yüzey durumunun iyileştirilmesini ve yüksek işlevsellik sağlar

Farklı polimerler 3 boyutlu yapısal film oluşmasını sağlar

Isı ile çözülen ham maddeler film kaplıdır ve soğutulur, sonrasında sarılır (rulo halinde).
Her iki tarafa çeşitli işlevsel katmanlar ekleyebiliriz.

Yol haritası