Türkiye

Çekirdek Teknolojiler

Film Formasyonu Teknolojisi

Tek/Çok Katmanlı/3 Boyutlu Yapısal Film Oluşturma Teknolojileri

  • Solvent/füzyon membran oluşturulması, çeşitli polimer filmlerinin oluşturulmasına izin verir

  • Materyal tasarımından ve formülden işlemeye kadar tüm süreçler birbiri ile bağlantılı