Türkiye

Çekirdek Teknolojiler

Nano Dispersiyon Teknolojisi

Birbirine karışmayan maddelerin stabil karışımlarını sağlayan ve çeşitli materyal özellikleri ile parlamalarını sağlayan teknolojiler

  • Nanoteknoloji sektöründeki faaliyetlere olanak sağlayan dispersiyon materyallerinin ve maddelerinin çeşitli kullanımları

  • Nanoteknoloji sektöründeki faaliyetlere olanak sağlayan dispersiyon materyallerinin ve maddelerinin çeşitli kullanımları