Türkiye

Çekirdek Teknolojiler

Nano Dispersiyon Teknolojisi

Birbirine karışmayan maddelerin stabil karışımlarını sağlayan ve çeşitli materyal özellikleri ile parlamalarını sağlayan teknolojiler

  • Nanoteknoloji sektöründeki faaliyetlere olanak sağlayan dispersiyon materyallerinin ve maddelerinin çeşitli kullanımları

  • Nanoteknoloji sektöründeki faaliyetlere olanak sağlayan dispersiyon materyallerinin ve maddelerinin çeşitli kullanımları

Minyatürleştirme aracılığıyla geliştirilen şeffaflık ve yayılma

Materyal ve uygulamasına uygun olarak farklı dağılım maddeleri ve süreçlerini dahili olarak tasarlamaktayız

Yüksek yoğunluk, yüksek işlevsellik ve çok farklı alanlar için geliştirilen özellikler