Türkiye
SE-128 AA

Baskı Kafaları

SE-128 AA

Çok çeşitli baskı uygulamaları için üstün performanslı, 128 kanallı mürekkep püskürtmeli ateşleme sistemi. 900 dpi'ye kadar çözünürlüklerde kullanılmak üzere 30 pikolitre damla boyutu iletmek için kalibre edilmiştir.

Belgeleri İndir

SE-128 AA

PDF: 2.8MB