Türkiye
SM-128 AA

Baskı Kafaları

SM-128 AA

Çok çeşitli baskı uygulamaları için üstün performanslı, 128 kanallı mürekkep püskürtmeli baskı kafası. 600 dpi'ye kadar çözünürlüklerde kullanılmak üzere 50 pikolitre damla boyutu iletmek için kalibre edilmiştir.