Türkiye

UV Işık Dağılımı Haritalama Sistemi

FUD-7010E

NEW

Analiz sistemleri ile renkleri sayısal değerlere dönüştürerek yönetim

Bu sistemde, kullanılabilir bir tarayıcı ile birlikte özel analiz yazılımı kullanılmaktadır*1. Bu sistem UV ölçeklerinin rengini taramaya, bunu UV ışık miktarı değerlerine dönüştürmeye, UV ışık miktarı dağılımını analiz etmeye ve bunları kaydetmeye olanak vermektedir.

  • *1 Tarayıcılar ayrı satılır ve müşteriler bunları kendi başlarına satın almalıdır.

Sayısal değerler ile yönetimin avantajları

Analiz

Yoğunluğu Ayrıştırma doğruluğu iyileştirilebilir ve böylece görsel olarak değerlendirilemeyen bölümler analiz edilebilir.

Standardizasyon

Dahili denetim standartları ayarlanabilir.

Paylaşım

Analiz sonuçları paylaşılabilir

Veri kaydetme

Verilerin dijitalleştirilmesi, verilerin geçmiş veriler ile karşılaştırılmasına olanak sağlar.

Sistem Yapılandırması

Özel yazılım (CD-ROM)
UVSCALE yoğunluk değerlerini UV ışık miktarına dönüştürür.

Özel Kapak
Bu el yazması tutma tarayıcı kapağı, tarih okuma hassasiyetini artırır.

Kalibrasyon Sayfası
Kalibrasyon sayfası, tarayıcı okuma hatalarını sabit bir aralıkla sınırlar.

Analiz sistemi ölçüm özellikleri

Bölme Renk Çubuğu Kurulumu

Ölçülen ışık miktarları bir grafikte renklere göre gösterilir. Ölçek türü (log ölçeği, eşit büyütme ölçeği), ölçek çubuklarının üst ve alt sınırları, aralıklar ve renk gibi çeşitli ayarlar ölçüm koşullarına göre serbestçe ayarlanabilir.

Işık miktarının ölçülmesi

İçe aktarılan veriler sayısal değerlere dönüştürülür.
Tüm kesitin ölçüm verileri ve bir dikdörtgen veya daire ile belirtilen kesit görüntülenir.

Verilerden oluşturulmuş şekilde Excel’deki grafik

Dikdörtgen Alan Veri Dışa Aktarma İşlevi

Kısmi ölçüm (dikdörtgen) sonuçları metin verileri halinde çıktı olarak verilebilir. Excel'i kullanarak sonuçların grafik haline getirilmesi —sağda gösterildiği gibi— ışık miktarı dağılımını kolayca anlaşılacak şekilde görmeyi sağlar.

Bir analiz sistemi nasıl kullanılır

Kalibrasyon

Tarayıcılardaki ve koşullardaki farklılıkların neden olduğu değişkenlikleri olanaklı olduğunca düzeltmek ve ölçüm sonuçlarını kararlı duruma getirmek için bir kalibrasyon sayfası kullanın.

Ölçüm koşullarının ayarlanması

Kullanılan UVSCALE tipini, ışık kaynağı lambasını ve yeni oluşturma ekranında kaydedilecek numune adını seçin.

Düzeltme Değeri Ayarı

Bir düzeltme değerinin girilmesi, uygun bir değer elde etmek için aydınlatma ölçerler, sıcaklık ve diğer ölçüm koşulları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan ışık miktarı değerlerindeki farklılıkları düzeltebilir.