Türkiye

FUJI DRI-CHEM SLIDE

NEW

Küçük bir slayta sadece bir damla kan uygulanması test verilerini kolay ve hızlı bir şekilde sağlayabilir. 

Bu sayfanın içeriği sağlık çalışanlarını ve eşdeğerlerini hedef almaktadır.

Fujifilm DRI-CHEM SLIDE

Kolorimetrik yöntem slaytı
(Enzimler, Genel kimya ve İmmünoloji)

Bu çok katmanlı slayt, reaksiyon ve diğer işlevsel malzemeler için gereken kuru kimyasal içeriklerden oluşur. Kolorimetrik yöntemi kullanarak enzimleri ve kimyasalları ölçer.
 

Gerilim ölçerli yöntem slaytı
 (Elektrolitler)

Her slayt Na, K ve Cl. için bir iyon selektif film elektrotuyla birlikte gelir. Slaytlar, bir gerilim ölçerli yöntemle örnekteki elektrolitlerin miktarını belirler.

Çok katmanlı analitik film bileşimi
Çok katmanlı film elektrodunun bileşimi

Biyokimya testleri - Genel kimya

24 slayt/kutu

Plazma / serum için

BUN-P III

CRE-P III

ALB-P III

Albümin konsantrasyonu için

BUN-P III

Üre-azotu konsantrasyonu için 

Ca-P III

Kalsiyum konsantrasyonu için 

CRE-P III

Kreatinin konsantrasyonu için 

DBIL-P II

Direkt bilirubin konsantrasyonu için 

GLU-P III

Glukoz konsantrasyonu için 

HDL-C-P III D

Yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol konsantrasyonu için

IP-P

İnorganik fosfor konsantrasyonu için

Mg-P III

Magnezyum konsantrasyonu için

TBIL-P III

Total bilirubin konsantrasyonu için 

TCHO-P III

Toplam kolesterol konsantrasyonu için

TCO2-P

Toplam karbondioksit konsantrasyonu için

  1. Sadece 415 nm filtre (DRI-CHEM NX500, NX700 ve 7000) bulunan analizörler için geçerlidir
  2. PF fonksiyonu için geçerli değildir
UA-P III

Ürik asit konsantrasyonu için

TP-P III

Toplam protein konsantrasyonu için 

Plazma için

NH3-PII

NH3-PII

Amonyak konsantrasyonu için

Tam kan için

NH3-W II

NH3-W II

Amonyak konsantrasyonu için

Biyokimya testleri - Enzimler

24 slayt/kutu

Plazma / serum için

GOT/AST-P III

GPT/ALT-P III

ALP-P III

Alkalin fosfataz aktivitesi için

AMIL-P III

Amilaz aktivitesi için

CHE-P

Kolinesteraz aktivitesi için

CKMB-P

Kreatin fosfokinaz izozim MB (CKMB) aktivitesi için

CPK-P III

Kreatin fosfokinaz aktivitesi için

GGT-P III

γ-glutamiltransferaz aktivitesi için

GOT/AST-P III

Aspartat aminotransferaz (glutamik oksalasetik transaminaz) aktivitesi için

GPT/ALT-P III

Alanin aminotransferaz (glutamik pirüvik transaminaz) aktivitesi için

LAP-P

Lösin aminopeptidaz aktivitesi için

LDH-P III

Laktat dehidrojenaz aktivitesi için

LIP-P

Pankreas lipaz aktivitesi için

Biyokimya testleri - Elektrolitler

Plazma / serum / tam kan için

Na-K-Cl

Na-K-Cl

24 slayt/kutu
Na-K-Cl iyon konsantrasyonları için

Referans Sıvısı RE

8 ml × 6 şişe/kutu
Örnek ve Referans Sıvısı RE, örnek tarafında ve referans tarafında sırasıyla aynı anda biriktirilir

İmmünolojik test

Plazma / serum için

CRP-SIII

CRP-S III

24 slayt/kutu
C-reaktif protein konsantrasyonu için

Seyreltici DL (CRP)

32 ml × 1 şişe/kutu
Numune, Seyreltici DL (CRP) ile 21 kez seyreltilmelidir

Kalibratör CP (CRP)

CP(CRP)

CP (CRP)

1 ml × 3 seviye/kutu
Kalibrasyon yapılırken, Kalibratör CP (CRP) gereklidir.
Şişelere takılı tutucuları çıkarmayın.

Tek paketli paneller

Kapsamlı S-panel

6 panel/kutu, 12 slayt/panel
TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN

  • * Şu anda sadece belirli ülkelerde mevcuttur

Küçük Tarama S Paneli

12 panel/kutu, 6 slayt/panel
ALP, TBIL, GGT, GPT/ALT, CRE, GOT/AST

  • * Şu anda sadece belirli ülkelerde mevcuttur