Polska

Zobowiązanie Grupy Fujifilm

Cel Grupy Fujifilm

Wywołać uśmiechy

Łączymy różne pomysły, wyjątkowe możliwości i niezwykłych ludzi, aby zmienić świat.​​​

Cel Grupy Fujifilm odzwierciedla rolę, jaką odgrywamy w świecie.​
Grupa Fujifilm już od 90 lat wywołuje uśmiech na twarzach ludzi na całym świecie. Jesteśmy blisko naszych klientów, oferując im szeroką gamę innowacyjnych produktów i usług. Nowy cel Grupy określa kierunek rozwoju i nasze dążenia, dzięki którym wywołamy jeszcze więcej uśmiechów na całym świecie.

Slogan korporacji

Value from Innovation

Kodeks postępowania Grupy Fujifilm i Karta dotycząca zachowań korporacyjnych

Wszystkie nasze działania opierają się na „otwartej, sprawiedliwej i przejrzystej” kulturze korporacyjnej.