Polska

Diagnostyka in vitro

Rozwiązania do testowania przyłóżkowego, oparte na naszej technologii suchej chemii, są idealne dla lekarzy, którzy potrzebują natychmiastowych i wiarygodnych wyników na miejscu w celu wczesnego leczenia i opieki nad pacjentem.