Polska

Zrównoważony rozwój

Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu

Początki działalności Grupy Fujifilm związane są z kliszami kinematograficznymi — produktem, przy którego wytwarzaniu niezbędna jest duża ilość czystej wody i świeżego powietrza. Jest to również produkt, który wymaga od klientów „zaufania”, ponieważ nie mogą go wypróbować wcześniej. W związku z tym dla Grupy Fujifilm podejście, w którym podkreśla się rolę ochrony środowiska i utrzymania zaufania interesariuszy, stanowiło główne założenie w fundamentach naszej działalności biznesowej. Takie podejście było punktem wyjścia dla naszych działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i jest stale pielęgnowane w naszej firmie jako etyczne „DNA” Grupy Fujifilm.

[obraz]Podejście Grupy Fujifilm do zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu
Podejście Grupy Fujifilm do zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu

Podejście Grupy Fujifilm Group do społecznej odpowiedzialności biznesu polega na przyczynianiu się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa poprzez praktyczne stosowanie naszej filozofii korporacyjnej w ramach szczerej i uczciwej działalności biznesowej.

Będziemy nie tylko wypełniać nasze obowiązki ekonomiczne i prawne, ale także:

  1. starać się zrozumieć zarówno globalne, jak i lokalne problemy środowiskowe i społeczne oraz tworzyć wartość, aby rozwiązać te problemy poprzez naszą działalność biznesową.

  2. stale oceniać wpływ naszej działalności na środowisko i społeczeństwo oraz dążyć do poprawy wyników, jednocześnie zwiększając nasze pozytywne oddziaływanie na społeczeństwo.

  3. stale oceniać, czy nasze działania odpowiednio spełniają wymagania i oczekiwania społeczeństwa poprzez aktywne zaangażowanie interesariuszy.

  4. zwiększać przejrzystość korporacyjną poprzez aktywne ujawnianie informacji.

Plan CSR

Grupa Fujifilm opracowała Plan Tworzenia Zrównoważonej Wartości 2030 (Sustainable Value Plan 2030, SVP2030) jako program CSR określający założenia docelowo na rok finansowy 2030, który ma wyznaczać fundamenty strategii zarządzania działalnością Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju. W ramach planu Grupa Fujifilm wprowadzi dalsze środki w celu rozwiązywania problemów społecznych poprzez swoje działania biznesowe, w tym wprowadzanie innowacyjnych technologii, produktów i usług, tak aby stać się firmą, która może mieć większy wkład w tworzenie zrównoważonego społeczeństwa.

[obraz]Plan Tworzenia Zrównoważonej Wartości 2030

Plan Tworzenia Zrównoważonej Wartości 2030

Raport z działań w zakresie CSR

Wprowadzenie do działań CSR Grupy Fujifilm. Szczegóły dotyczące środowiska, zdrowia, codziennego życia, stylu pracy, łańcucha dostaw i ładu korporacyjnego można wyświetlić, klikając każdą ikonę.

[obraz]Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju
Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Najnowszą wersję i numery katalogowe raportów zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie internetowej FUJIFILM Holdings.