Polska

Zdrowie kobiet

NEW

Poprzez Amulet Innovality angażujemy się w zapewnianie doskonałości klinicznej w zakresie akwizycji i odczytu obrazu diagnostycznego, stawiając na czele zdrowie kobiet.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

CIĄGŁE INNOWACJE W MAMMOGRAFII CYFROWEJ

Zaangażowanie na rzecz zdrowia kobiet jest we wszystkim, co robimy – od zapewniania programów edukacyjnych po komfortową i bezpieczną procedurę mammograficzną.  

MAMMOGRAFIA CYFROWA FUJIFILM

Poznaj najnowsze doświadczenia kluczowych opiniotwórców Fujifilm.

Pobierz przykładowe badania i recenzje technologii z serii „Take Away”.