Polska

Informacje wydawcy

Adres

FUJIFILM Poland Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 44, bud. 7, 
02-255 Warszawa
Polska

Telefon

+48 22 487 55 11

Zarząd:

Paweł Augustyn, Yoshiki Kimura, Taku Ueno

Zarejestrowana siedziba:

Warszawa, Polska

Sąd rejestrowy: 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000886989

Numer identyfikacji podatkowej: 

5272951901

Pytania lub komentarze można kierować do Fujifilm na  adres webmaster_feg@fujifilm.com