Polska

System diagnostyki rentgenowskiej

[photo] Two healthcare professionals looking at computer screens of X-ray scans

Systemy obrazowania RTG

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie innowacji technologicznych w rentgenowskiej diagnostyce obrazowej dostarczamy wiele produktów dostosowanych do zmieniających się potrzeb medycznych.