Polska

Profil firmy

Nazwa firmy

FUJIFILM Corporation

Prezes, Dyrektor i Prezes Zarządu

Kenji Sukeno

Prezes i Dyrektor Generalny, Dyrektor Reprezentacyjny

Teiichi Goto

Siedziba główna

[Biuro w Tokio Midtown]
Midtown West, 7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japonia
TEL.:+81-3-6271-3111 (03-6271-3111 w Japonii)

[Biuro w Nishiazabu]
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Japonia
TEL:+81-3-3406-2111 (03-3406-2111 w Japonii)

Założenie

2 października 2006 r.: Fujifilm Corporation prowadzi działalność w zakresie obrazowania i informacji, prowadzoną wcześniej przez Fuji Photo Film. Co. Ltd. (założoną w 1934 roku), która w 2006 roku przekształciła się w Fujifilm Holdings Corporation.

Kapitał

40 mld jenów — na dzień 31 marca 2022 r.

Liczba pracowników

4611 — na dzień 31 marca 2022 r.

Liczba pracowników (skonsolidowana)

37 022 – na dzień 31 marca 2022 r.
(Łączna liczba pracowników FUJIFILM Corporation i jej spółek stowarzyszonych)

Dziedziny działalności

Dostarczanie produktów i usług dla opieki zdrowotnej (systemy medyczne, konsumencka opieka zdrowotna, farmakologia, Bio CDMO oraz medycyna regeneracyjna), materiałów (materiały zaawansowane, systemy graficzne i atramenty oraz nośniki danych) oraz obrazowanie (obrazowanie fotograficzne i przyrządy optyczne oraz obrazowanie elektroniczne)