Polska

Struktura działu badań i rozwoju

Firma Fujifilm stworzyła jednocześnie „pionowy” system „laboratoriów oddziałowych”, które znajdują się pod bezpośrednim zarządem poszczególnych oddziałów i prowadzą prace badawczo-rozwojowe związane bezpośrednio z ich działalnością, oraz „poprzeczny” system „laboratoriów korporacyjnych”, które prowadzą badania nad podstawowymi technologiami wykorzystywanymi w branży klisz, takimi jak zaawansowana chemia materiałowa oraz systemy obrazowania, analizy i produkcji. Mogą one dostarczać technologie niezbędne dla każdego oddziału, biorąc pod uwagę perspektywy dla całej grupy. System, w którym Siedziba zarządzająca badaniami i rozwojem zapewnia zintegrowane zarządzanie tą pionową i poziomą matrycą, promuje szybki rozwój nowych produktów i tworzenie nowych przedsięwzięć biznesowych, które napędzają wzrost.

Zaawansowane Laboratoria Badawcze Fujifilm są ośrodkami tworzenia nowych wartości poprzez „fuzję i tworzenie”. Są one odpowiedzialne za prowadzenie zaawansowanych badań w całej Grupie Fujifilm i skupiają pod jednym dachem naukowców z wielu dziedzin. Zajmują się oni pogłębianiem i rozszerzaniem podstawowych technologii, które stanowią bazę dla nowych przedsięwzięć i produktów. Dzięki temu laboratoria są w stanie nie tylko służyć jako „miejsca otwarte”, które eliminują bariery między dziedzinami technicznymi i organizacjami, ale także dynamicznie łączą szeroki zakres wiedzy, technologii i metod.
Poprzez aktywną promocję wysiłków mających na celu rozwój współpracy wewnątrz grupy Fujifilm, kooperacje z innymi firmami, jak również wzmocnienie fuzji, przejęć oraz partnerstwa między przemysłem a uczelniami, Fujifilm tworzy również nowe przedsiębiorstwa, wykorzystując kreatywne technologie, które wyróżniają firmę.