Polska

Technologie podstawowe

Analiza

Zdolność do wyraźnego przedstawienia mechanizmów za pomocą technologii analitycznych

  • Wyraźne przedstawienie mechanizmów za pomocą technologii analitycznych

  • Trzy zalety techniczne, które wspierają technologie analityczne

    1. Teoretyczna kalkulacja: Materiał w obliczeniach teoretycznych/medycynie/technologiach projektowania urządzeń
    2. Chemia analityczna: Technologia analityczna o ultra wysokiej czułości, która bezpośrednio wykrywa każdy atom i każdą cząsteczkę
    3. Chemia fizyczna: Technologie wizualizacji części funkcjonalnej dotyczące materiału/urządzenia/medycyny

Wyraźnie przedstawia mechanizmy za pomocą technologii analitycznych