Polska

Technologie podstawowe

Analiza

Zdolność do wyraźnego przedstawienia mechanizmów za pomocą technologii analitycznych

  • Wyraźne przedstawienie mechanizmów za pomocą technologii analitycznych

  • Trzy zalety techniczne, które wspierają technologie analityczne

    1. Teoretyczna kalkulacja: Materiał w obliczeniach teoretycznych/medycynie/technologiach projektowania urządzeń
    2. Chemia analityczna: Technologia analityczna o ultra wysokiej czułości, która bezpośrednio wykrywa każdy atom i każdą cząsteczkę
    3. Chemia fizyczna: Technologie wizualizacji części funkcjonalnej dotyczące materiału/urządzenia/medycyny

Analiza strukturalna orientacji molekuł krystalicznych w folii WV

Analiza złożonych struktur orientacyjnych ze stale zmieniającymi się kątami nachylenia (średni kąt molekularny) i stopniem orientacji (rozkład kątów nachylenia)

Analiza działania antyoksydacyjnego materiału kosmetycznego — astaksantyna

W przypadku astaksantyny pomiar stopnia działania antyoksydantów w porównaniu z innymi materiałami

Obliczenia dotyczące chemii środków powierzchniowo czynnych

Odtwarzanie wyników dodatków reaktywnych w roztworach elektrolitycznych przy użyciu naszego komputera „Kyo” do obliczeń dynamiki molekularnej pierwszego rzędu na dużą skalę

Analiza stanu rozproszenia w wysokich stężeniach substancji rozproszonych

Dokładna ocena i analiza wysokich stężeń flokulacji, która pozwala kontrolować wydajność i stan rozproszenia (um-mm) bez rozcieńczenia