Polska

Wizja badań i rozwoju

Zgodnie z poniższymi pięcioma politykami badań i rozwoju, staramy się prowadzić „solidny rozwój nowych przedsiębiorstw, który przyczynia się do poprawy jakości życia” oraz generować „trwały wzrost istniejących przedsiębiorstw poprzez innowacyjne nowe produkty”.