Polska

Wizja badań i rozwoju

Cenimy wyobraźnię pozwalającą przewidzieć przyszłość społeczeństwa oraz prowadzimy działalność badawczą i rozwojową, która pomaga rozwiązywać problemy społeczne.

Korzenie Fujifilm wywodzą się z systemu fotografii halogenku srebra, który jest owocem połączenia szerokiej gamy technologii. Dzięki wieloletniemu doskonaleniu i rozwijaniu tych podstawowych technologii udało nam się przeprowadzić istotną restrukturyzację działalności, która doprowadziła nas do miejsca, w którym obecnie się znajdujemy.

Ponadto uważamy, że podstawą przyszłych działań badawczych i rozwojowych jest szeroka oraz nieograniczona „wyobraźnia”, charakteryzująca się większą wrażliwością i otwartością na nowe idee oraz postrzeganie świata z perspektywy zmian społeczeństwa i ludzi w dynamicznie ewoluującym i dynamicznym otoczeniu. Rozumiemy istotność różnorodnych informacji, które pojawiają się i znikają każdego dnia, i wykorzystujemy je do szybkiego działania. Promując takie podejście do badań i rozwoju, będziemy pracować nad tworzeniem nowej wartości, która przyczyni się do rozwiązywania problemów społecznych.