Polska

System zgłaszania nieprawidłowości do FUJIFILM Europe

W przypadkach, gdy otwarta komunikacja nie jest możliwa, oferujemy wszystkim stronom wewnętrznym i zewnętrznym bezpieczny i poufny sposób zgłaszania obaw dotyczących naruszeń przepisów prawa lub polityki firmy, poważnych nieprawidłowości lub innych nieprawidłowości w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Pracownicy Fujifilm i zewnętrzni interesariusze, tacy jak klienci lub dostawcy, mogą zgłaszać swoje wątpliwości do Fujifilm za pośrednictwem tej witryny internetowej z użyciem bezpiecznej procedury logowania:

System jest hostowany i zarządzany przez niezależną stronę trzecią. Jest on dostępny przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i przechowywany na zabezpieczonych serwerach w Niemczech. System jest dostępny w językach angielskim, czeskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, japońskim, niemieckim, polskim, portugalskim, rosyjskim, tureckim, węgierskim i włoskim. 

  • Korupcja lub konflikt interesów
  • Naruszenie przepisów uczciwej konkurencji i antymonopolowych
  • Kradzież lub oszustwo
  • Naruszenia księgowe, audytowe, finansowe lub podatkowe
  • Dyskryminacja, molestowanie, przemoc w miejscu pracy, nieetyczne zachowanie
  • Kwestie związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska
  • Naruszenie ochrony i bezpieczeństwa danych
  • Inne istotne naruszenia przepisów prawa lub regulaminów

Przychodzące raporty są początkowo obsługiwane przez Dział Zgodności Fujifilm Europe w siedzibie głównej Fujifilm Europe w Niemczech. Każde zgłoszenie będzie traktowane jako ściśle poufne i traktowane z najwyższą ostrożnością i uwagą. W zależności od charakteru incydentu, wybrane osoby z innych działów Fujifilm mogą również wymagać dodania do zespołu zarządzania incydentami pod warunkiem ścisłego przestrzegania zasad poufności.

Tak! System zgłaszania nieprawidłowości do Fujifilm Europe umożliwia anonimowe zgłaszanie incydentów. Anonimowość jest chroniona za pomocą zabezpieczonej skrzynki pocztowej, do której można uzyskać dostęp w ramach chronionej procedury logowania z nazwą użytkownika i hasłem. System pozwala na komunikację z Działem Zgodności Fujifilm Europe, w razie potrzeby, bez ujawniania Twojej tożsamości.

Niemniej jednak Fujifilm wyraźnie zachęca do ujawnienia swojej tożsamości podczas korzystania z Systemu zgłaszania nieprawidłowości do Fujifilm Europe. Znajomość tożsamości osoby, która złożyła zgłoszenie, często okazuje się korzystna zarówno w przypadku obsługi incydentów, jak i późniejszych działań naprawczych.
 

Tak! Wewnętrzni informatorzy, którzy uczciwie zgłaszają swoje wątpliwości są zgodnie z polityką firmy chronieni przed wszelkimi działaniami odwetowymi.

Doceniamy Twoje wsparcie w walce z korupcją oraz w zapewnianiu uczciwości, zwiększaniu odpowiedzialności i wspieraniu etycznego środowiska biznesowego. Korzystając z Systemu zgłaszania nieprawidłowości do Fujifilm Europe gdy jest to konieczne, pomagasz nam identyfikować wykroczenia w organizacji i usuwać je w sposób szybki, profesjonalny i poufny.
Więcej informacji na temat systemu zgłaszania nieprawidłowości można znaleźć tutaj: