Polska
Stos wkładów FujiFilm z etykietami z kodami kreskowymi

Etykietowanie kodami kreskowymi

NEW

Aby pomóc naszym klientom w radzeniu sobie z ciągłym, szybkim rozwojem zarządzania danymi, Fujifilm oferuje zindywidualizowane usługi etykietowania kodami kreskowymi w naszym najnowocześniejszym zakładzie produkcyjnym w Bedford, Massachusetts.

Stos wkładów FujiFilm z etykietami z kodami kreskowymi

Aby pomóc naszym klientom w radzeniu sobie z ciągłym, szybkim rozwojem zarządzania danymi, Fujifilm oferuje zindywidualizowane usługi etykietowania kodami kreskowymi w naszym najnowocześniejszym zakładzie produkcyjnym w Bedford, Massachusetts. Usługa ta jest realizowana w tym samym środowisku clean-room, w którym odbywa się produkcja wyrobów. Gwarantuje to, że te same kontrole jakości stosowane podczas procesu produkcyjnego są powielane w ramach naszych usług dodanych.

Usługa o wartości dodanej

Formularze zamówień z kodami kreskowymi

Kasety z taśmą typu Mid-range:

LTO Ultrium

DOC: 266KB

Kasety z taśmami klasy Enterprise i formularze:

3592

DOC: 218KB