Polska

Niskochemiczne płyty CTP

NEW

Gama nisko chemicznych produktów Superia umożliwia korzystanie z najniższych w branży wartości dotyczących zużycia chemii, wody i czasu potrzebnego na konserwację wywoływarki

Nasze płyty o niskim dozowaniu chemii są idealne do zastosowań wymagających dłuższych przebiegów roboczych, a nawet jeśli wymagają procesora, mogą znacznie zmniejszyć ilość zasobów potrzebnych do produkcji płyt tj. wody, chemii, materiałów, robocizny i energii.

Superia LH-PLE

NEW

Termiczna płyta CTP o wysokiej rozdzielczości, pozytywowa, przeznaczona do dużych nakładów w druku komercyjnym.

Termiczna płyta CTP o wysokiej rozdzielczości, pozytywowa, przeznaczona do dużych nakładów w druku komercyjnym. Superia LH-PLE może być używana z farbami UV, zarówno niewypalana, jak i wypalana, charakteryzuje się zwiększoną odpornością na zarysowania.

Mniejsze zużycie substancji chemicznych

Superia LH-PLE, w przypadku stosowania z procesorami Fujifilm FLH-Z lub FLC-TZ, może zapewnić dużo niższe zużycie chemii. Typowo można wywołać 20 000 m2 płyt bez potrzeby wymiany chemii, co daje znaczne oszczędności w zużyciu wywoływacza. Dla drukarni zużywającej około 10 000 płyt B1 w okresie 1–3 miesięcy, zużycie chemii może być zredukowane o ponad 80% (w zależności od używanego systemu).

Mniejsze potrzeby konserwacyjne

Utrzymanie idealnej aktywności wywoływacza pozwala na znaczne wydłużenie kąpieli ponad normę w systemach wywoływania. Typowe jest osiąganie trwałości chemii, która jest cztery lub więcej razy większa niż w przypadku normalnych systemów obróbki płyt. Te udoskonalenia oznaczają, że wywoływarka może teraz wywołać do 20 000 m2 płyt Superia LH-PLE, co pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na czyszczenie. W przypadku dużego odbiorcy płyt o powierzchni 32 000 m² nierzadko udaje się zaoszczędzić ponad 40 godzin czasu poświęconego na czyszczenie w ciągu roku produkcji płyt.

Czystsze środowisko pracy

Chemia stosowana do obróbki płytek Superia LH-PLE w systemie „ZAC” jest oparta na recepturze bezkrzemionkowej. Zapewnia to znacznie dłuższą żywotność kąpieli bez zwiększania ilości szlamu wywoływacza i powstawania blokad filtra.  Ponadto Superia LH-PLE zawiera ulepszoną warstwę wywołującą (EDL), która zwiększa rozpuszczalność obszarów nieobjętych obrazem podczas wywoływania, co jeszcze bardziej wydłuża trwałość kąpieli, daje szerszy zakres swobody przy wywoływaniu i skutkuje znacznie czystszą pracą. A ponieważ chemia nie zawiera alkoholu ani rozpuszczalników, dodatkowo poprawia to środowisko pracy.

Bardziej stabilna produkcja płyt

Dzięki temu, że procesory „ZAC” w inteligentny sposób kontrolują dozowanie regeneratora, są one bardziej stabilne, co znacznie ułatwia osiągnięcie wysokiej jakości, niezależnie od zmian warunków otoczenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku wymagających zastosowań w rastrowaniu FM.

Superia PRO-V

NEW

Superia PRO-V to fioletowa niskochemiczna płyta CTP, przeznaczona do średnich i długich nakładów w druku komercyjnym, która może być używana z farbami UV bez wypalania i nadaje się do wysokiej jakości rastrowania FM 20 μm.

Mniejsze zużycie substancji chemicznych
Gdy Superia PRO-V jest używana z naszymi niskochemicznymi wymywarkami, nie jest potrzebne uzupełnianie chemii, co znacznie zmniejsza jej zużycie. Dla drukarni zużywającej około 10 000 płyt B1 w okresie 1–3 miesięcy, zużycie chemii może być zredukowane do około 400 litrów, co stanowi redukcję o ponad 70% (w zależności od używanego systemu).

Mniejsze zużycie wody i minimalna ilość odpadów
Ponieważ Superia PRO-V nie wymaga płukania po naświetlaniu, woda z sieci wodociągowej jest wyeliminowana, a jej zużycie jest znacznie zmniejszone. Zwykłe uzupełnianie odparowanej wody z chemii to wszystko, co jest potrzebne, aby system działał efektywnie. W rezultacie produkcja odpadów jest również znacznie mniejsza.

Wyższa stała jakość
Superia PRO-V łączy w sobie zalety nisko chemicznego CTP ze sprawdzonym niskim kosztem naświetlania laserem fioletowym. Sama płyta charakteryzuje się rozdzielczością 1–99% (gdy jest używana w naświetlarce zgodnej z Luxel „HD”) i daje niezrównaną jakość, powtarzalność i produktywność do produkcji płyt fioletowych, przy dużych nakładach i możliwości łatwego drukowania rastrów FM.

Łatwa konserwacja
Wyeliminowanie konieczności uzupełniania środków chemicznych oraz unikalna formuła wywoływacza skutkują znacznie czystszą kąpielą, co przekłada się na prostszy reżim konserwacji i łatwiejsze czyszczenie.

Szybka produkcja płyt
Superia PRO-V wykorzystuje nową technologię polimeryzacji o wysokiej czułości, która umożliwia użytkownikom osiągnięcie takiego samego poziomu wydajności, jak w przypadku konwencjonalnych płyt fioletowych CTP, bez konieczności modernizacji lasera.