Polska

Software for DynamIx

DynamIx VU

NEW

Diagnostyczne oprogramowanie do obrazowania z najwyższym poziomem technologii przetwarzania obrazu dla standardów badawczych.

Klucz do doskonałej jakości obrazu — światowa klasa*1 rozdzielczości przestrzennej i gęstości oraz doskonały stosunek sygnału do szumu (SNR) zapewniają doskonałą jakość obrazu

[logo] Tekst HQ z napisem High Quality pod spodem
[obraz] Monitor komputerowy z oprogramowaniem do obrazowania, drukarką i stosem zdjęć

Zintegrowane zaawansowane technologie Fujifilm zastosowane w czytnikach obrazów, oprogramowaniu oraz IP zapewniają doskonałą jakość obrazów

Wysoka rozdzielczość odczytu przy rozstawie 25 μm, unikalne przetwarzanie obrazu i wysoce sprawne IP — połączenie najlepszych technologii Fujifilm pozwala tworzyć obrazy o najwyższej jakości, jakiej można oczekiwać od obrazowania cyfrowego.

  • *1 Badanie przeprowadzone przez Fujifilm w listopadzie 2012 r.

Unikalne przetwarzanie obrazu i szeroki zakres dynamiczny zapewniają wysoką dokładność każdej kontroli

[obraz] Technologia FCR podczas kontroli przetwarzania obrazu
[[obrazy] Porównania włączonej i wyłączonej technologii EDR ze zrzutem ekranu ustawień parametrów przetwarzania obrazu

Automatyczna optymalizacja jakości obrazu w zależności od obiektu oraz możliwość dowolnego ustawiania parametrów

Od czasu wprowadzenia w 1983 roku pierwszego na świecie cyfrowego diagnostycznego systemu obrazowania rentgenowskiego FCR, Fujifilm rozwija technologie przetwarzania obrazu odpowiednie dla obiektów poddawanych badaniom nieniszczącym NDT. W DynamIx VU zastosowaliśmy Exposure Data Recognizer (EDR) do automatycznej regulacji gęstości oraz naszą autorską technologię przetwarzania obrazu Fuji Image Processing (FIP). Dzięki tym technologiom możliwe jest uzyskanie zoptymalizowanych obrazów dowolnego badanego obiektu. Ponadto użytkownicy mogą dostosować ustawienia wstępne parametrów do przetwarzania obrazu. Każdy może z łatwością dostosować obraz odpowiedni dla obiektu badania.

[obraz] Zbliżenie z wykorzystaniem technologii FCR podczas kontroli przetwarzania obrazu i szerszy widok

Szeroki zakres dynamiczny zapewnia wyraźne odwzorowanie obiektu o zróżnicowanej grubości

DynamIx dziedziczy technologię FCR Fujifilm, która jest stoi na czele technologii kliszy i rozdzielczości obrazu cyfrowego. Dzięki szerokiemu zakresowi dynamiki, wynoszącemu cztery lub więcej rzędów wielkości, każda część obiektu, zarówno gruba, jak i cienka, jest wyraźna bez rozjaśnionych miejsc, zablokowanych cieni czy nierówności.

Pomiar grubości DynamIx VU*2 — automatyczne narzędzie pomiarowe ułatwiające badania korozyjne

[[obraz] Strzałka w lewo oraz strzałka w prawo zwrócone do siebie i oddzielone grubą półokrągłą ścianą
[obraz] Instrukcja obsługi oprogramowania do pomiaru grubości ścian z odpowiednimi zrzutami ekranu oprogramowania

Skupiając się na obszarze zainteresowania i automatycznie mierząc grubość ścianki rury, DynamIx VU Thickness zapewnia bardziej wydajną i stabilną kontrolę

Technologia precyzyjnej analizy obrazu Fujifilm, inna niż konwencjonalne pomiary oparte na możliwościach ludzkiego oka, automatycznie wykrywa wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie ścianek rur i mierzy grubość tych ścianek.[1]*3[2][3]Przeprowadzane są łatwe, ale dokładne testy korozji, co zmniejsza konieczność przeprowadzania trudnych pomiarów ręcznych.

  • *2 Dostępne jako opcja.
  • *3 Metoda pomiaru jest zgodna z normą HOIS (09) RP1.

Długie IP umożliwiające skuteczną ekspozycję spawanych połączeń rurowych

[obraz] Spawane złącza rurowe z niebieską strzałką skierowaną przeciwnie do ruchu wskazówek zegara nad nimi.
[obraz] Clipart człowieka kontrolującego spawane połączenia rurowe z niebieską strzałką skierowaną przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Ekran kontroli specjalnej dla obrazów odczytywanych z długich IP

Skuteczne badanie połączeń rurowych może być przeprowadzone przy niewielkiej liczbie ekspozycji. Odczyt obrazów na IP o długości do 152 cm zmniejsza liczbę ekspozycji potrzebnych przy dużych zadaniach.

[[obraz] Zrzut ekranu oprogramowania — cały długi obraz IP i zbliżenie zaznaczone na czerwono

Komputerowa normalizacja kontrastu zgodnie z normą ASTM*4

[obraz] Skomputeryzowana normalizacja kontrastu/gęstości
[obraz] Zrzuty ekranu oprogramowania obrazu produkcyjnego oraz obrazy referencyjne przed i po w kolorze czerwonym

Łatwa standaryzacja kontroli przy użyciu cyfrowych radiogramów referencyjnych ASTM i oprogramowania DynamIx VU

Normalizacja kontrastu DynamIx VU*5 automatycznie dostosowuje kontrast obrazu referencyjnego*6 określonego przez ASTM do kontrastu obrazu docelowego.

  • *4 Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Badań i Materiałów (American Society for Testing and Materials International), organizacja normalizacyjna.
  • *5 Dostępne jako opcja.
  • *6 Stal, aluminium i tytan, stan na sierpień 2012 r.

Przełączanie pomiędzy trybami za pomocą jednego kliknięcia

[obraz] Monitor komputera i klawiatura na biurku

Możliwość odczytu i kontroli na jednym komputerze

Oprogramowanie umożliwia prowadzenie odczytu i kontroli na komputerze, z szybkim przełączaniem pomiędzy ekranami. Dostęp do bazy danych obrazów jest również płynny, dzięki czemu obraz pojawia się na ekranie inspekcji natychmiast po jego odczytaniu. Funkcja ta zwiększa wydajność pracy w przypadku każdego procesu.

[obraz] 5 poziomych dźwigni w różnych pozycjach

Wstępne ustawienia parametrów gęstości dla bardziej efektywnej regulacji obrazu

Użytkownik może dostosować i wstępnie ustawić parametr automatycznej regulacji gęstości (Exposure Data Recognizer: EDR) odpowiedni dla badanego obiektu. Łatwa regulacja gęstości jest możliwa za pomocą jednego kliknięcia.

[obraz] Zrzuty ekranu menu EDR i wyróżnienie ustawień użytkownika na czerwono
[obraz] Struktura folderów składająca się z 3 folderów

Ustawienia domyślnych warunków szybkiego wyszukiwania danych

Często używane warunki wyszukiwania mogą być wstępnie ustawione, umożliwiając pobieranie danych za pomocą jednego kliknięcia bez konieczności wprowadzania warunków wyszukiwania za każdym razem.

[obraz] Zrzuty ekranu menu warunków wyszukiwania i wyróżnienie wyniku badania z instrukcją tworzenia folderu i wyszukiwania folderu przez kliknięcie na wstępnie ustawione warunki w kolorze czerwonym

Bardziej wiarygodna ocena i większa identyfikowalność

[zdjęcie] Znacznik wyboru na szarym tle

Zminimalizowana ilość pracy człowieka przy ocenie jakości obrazu. Łatwe wprowadzanie wyników oznaczania wad na specjalnym ekranie

DynamIx VU od niedawna zapewnia DynamIx VU Judge*7 — automatyczną ocenę jakości obrazu. Program ten oblicza indeks jakości obrazu na podstawie zmierzonego znormalizowanego stosunku sygnału do szumu (NSNR) obrazu i ocenia, czy indeks ten jest zgodny ze standardowym indeksem oceny jakości obrazu. Dzięki temu nie ma potrzeby dokonywania pomiarów i obliczeń przez człowieka.

Oprócz norm ISO, jako kryteria oceny stosuje się również normy branżowe. Dostępny jest ekran do wprowadzania wyników określania uszkodzeń. Wyniki można zapisać w systemie.

Automatyczny zapis wszystkich ocen dla większej wiarygodności

Każda ocena jest rejestrowana według zmiennych kto, kiedy i co, przyczyniając się do lepszej identyfikowalności.

[obraz] Zrzuty ekranu panelu dziennika z zaznaczonymi na czerwono ekranami oceny jakości obrazu i określania wad
[obraz] Zrzuty ekranu dotyczące tworzenia raportu za pomocą pozycji menu Create a report (Utwórz raport) oraz kolejnego ekranu i przykładowego raportu zaznaczonego na czerwono

Tworzenie raportów w określonym formacie z wprowadzaniem niewielkiej ilości danych

Dzięki DynamIx VU Report*7 raporty w określonych formatach są przygotowywane automatycznie po zakończeniu badań nieniszczących NDT tylko poprzez wprowadzenie na odpowiednich ekranach danych dotyczących badania, takich jak warunki ekspozycji, wyniki oceny jakości obrazu oraz określenie defektów. Z uwagi na to, że raport jest tworzony w programie Microsoft® Word®, można go łatwo wykorzystać w innych programach Microsoft®. Format raportu lub format pliku jest konfigurowalny.

  • *7 Dostępne jako opcja.


Proste zarządzanie statusem pracy i wyszukiwanie danych z wizualizacją całej procedury testowej

[obraz] Proces przepływu pracy
[obraz] Zrzut ekranu z ikonami funkcji, strukturą drzewa danych, postępem i stanem kontroli oraz sekcjami wyświetlanych miniatur wyróżnionymi na czerwono.

Struktura danych, zawartość danych i przebieg każdego procesu w skrócie

Łatwe do przeglądania obrazy wyświetlane na ergonomicznym monitorze

[obraz] Zbliżenie na oko narysowane ze stożkiem bocznym
[obraz] Zrzuty ekranu z grupą ikon funkcji oraz ekrany włączonego i wyłączonego maskowania. Włączone maskowanie i ikony zaznaczone na czerwono.

Interfejsy skoncentrowane na łatwym przeglądaniu i wygodzie użytkownika

Elastyczna konfiguracja sieci i komunikacja w celu stworzenia optymalnego środowiska przepływu pracy

[obraz] Sieć komputerowa składająca się z 6 komputerów łączących się z serwerem głównym
[obraz] Konfiguracja sieciowa przedstawiająca 3 lokalizacje oraz czytniki obrazów i Dynamix VU w biurze połączone z Dynamix VU oraz serwerami plików w centrali

Elastyczna konfiguracja sieci i połączenie z innymi systemami w celu zbudowania optymalnego przepływu pracy w środowisku użytkownika

System DynamIx może zostać skonfigurowany zgodnie z istniejącym środowiskiem sieciowym. Dzięki zarządzaniu danymi obrazów kontrolnych w wielu miejscach poprzez centralny serwer, inspektor może uzyskać dostęp do danych z dowolnego miejsca za pośrednictwem sieci w celu oceny obrazu. W połączeniu z Intranetem lub głównymi aplikacjami ERP, możliwe jest wysłanie żądania badania wykonywanego w pakiecie ERP do każdego miejsca testowego lub otrzymanie raportu z testu. W ten sposób powstaje wydajny system usprawniający proces badań nieniszczących (NDT).

Większe bezpieczeństwo dzięki kontroli uprawnień użytkowników

alt="[image] Zbliżenie na sylwetkę mężczyzny z dużym kluczem w środku
[obraz] Zrzuty ekranu funkcji zależnych od użytkownika z czerwonymi oznaczeniami tego, co widzi nadzorca, a co widzi inspektor

Dostęp użytkowników do funkcji kontrolowany przez administratora.

Prawo dostępu użytkownika do każdej funkcji może być przypisane przez administratora w celu ograniczenia przeglądania lub edycji danych do niezbędnego minimum i wzmocnienia bezpieczeństwa. Po włączeniu tej funkcji system pokazuje tylko funkcje istotne dla danego użytkownika, zapewniając prosty i łatwy w użyciu interfejs ekranowy.