Polska

Software for DynamIx

DynamIx VU

NEW

Diagnostyczne oprogramowanie do obrazowania z najwyższym poziomem technologii przetwarzania obrazu dla standardów badawczych.

Klucz do doskonałej jakości obrazu — światowa klasa*1 rozdzielczości przestrzennej i gęstości oraz doskonały stosunek sygnału do szumu (SNR) zapewniają doskonałą jakość obrazu

[logo] Tekst HQ z napisem High Quality pod spodem

Unikalne przetwarzanie obrazu i szeroki zakres dynamiczny zapewniają wysoką dokładność każdej kontroli

[obraz] Technologia FCR podczas kontroli przetwarzania obrazu

Pomiar grubości DynamIx VU*2 — automatyczne narzędzie pomiarowe ułatwiające badania korozyjne

[[obraz] Strzałka w lewo oraz strzałka w prawo zwrócone do siebie i oddzielone grubą półokrągłą ścianą
  • *2 Dostępne jako opcja.
  • *3 Metoda pomiaru jest zgodna z normą HOIS (09) RP1.

Długie IP umożliwiające skuteczną ekspozycję spawanych połączeń rurowych

[obraz] Spawane złącza rurowe z niebieską strzałką skierowaną przeciwnie do ruchu wskazówek zegara nad nimi.
[[obraz] Zrzut ekranu oprogramowania — cały długi obraz IP i zbliżenie zaznaczone na czerwono

Komputerowa normalizacja kontrastu zgodnie z normą ASTM*4

[obraz] Skomputeryzowana normalizacja kontrastu/gęstości
  • *4 Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Badań i Materiałów (American Society for Testing and Materials International), organizacja normalizacyjna.
  • *5 Dostępne jako opcja.
  • *6 Stal, aluminium i tytan, stan na sierpień 2012 r.

Przełączanie pomiędzy trybami za pomocą jednego kliknięcia

[obraz] Monitor komputera i klawiatura na biurku

Możliwość odczytu i kontroli na jednym komputerze

Oprogramowanie umożliwia prowadzenie odczytu i kontroli na komputerze, z szybkim przełączaniem pomiędzy ekranami. Dostęp do bazy danych obrazów jest również płynny, dzięki czemu obraz pojawia się na ekranie inspekcji natychmiast po jego odczytaniu. Funkcja ta zwiększa wydajność pracy w przypadku każdego procesu.

Bardziej wiarygodna ocena i większa identyfikowalność

[zdjęcie] Znacznik wyboru na szarym tle

Zminimalizowana ilość pracy człowieka przy ocenie jakości obrazu. Łatwe wprowadzanie wyników oznaczania wad na specjalnym ekranie

DynamIx VU od niedawna zapewnia DynamIx VU Judge*7 — automatyczną ocenę jakości obrazu. Program ten oblicza indeks jakości obrazu na podstawie zmierzonego znormalizowanego stosunku sygnału do szumu (NSNR) obrazu i ocenia, czy indeks ten jest zgodny ze standardowym indeksem oceny jakości obrazu. Dzięki temu nie ma potrzeby dokonywania pomiarów i obliczeń przez człowieka.

Oprócz norm ISO, jako kryteria oceny stosuje się również normy branżowe. Dostępny jest ekran do wprowadzania wyników określania uszkodzeń. Wyniki można zapisać w systemie.

Automatyczny zapis wszystkich ocen dla większej wiarygodności

Każda ocena jest rejestrowana według zmiennych kto, kiedy i co, przyczyniając się do lepszej identyfikowalności.

[obraz] Zrzuty ekranu panelu dziennika z zaznaczonymi na czerwono ekranami oceny jakości obrazu i określania wad
  • *7 Dostępne jako opcja.


Proste zarządzanie statusem pracy i wyszukiwanie danych z wizualizacją całej procedury testowej

[obraz] Proces przepływu pracy

Łatwe do przeglądania obrazy wyświetlane na ergonomicznym monitorze

[obraz] Zbliżenie na oko narysowane ze stożkiem bocznym

Elastyczna konfiguracja sieci i komunikacja w celu stworzenia optymalnego środowiska przepływu pracy

[obraz] Sieć komputerowa składająca się z 6 komputerów łączących się z serwerem głównym

Większe bezpieczeństwo dzięki kontroli uprawnień użytkowników

alt="[image] Zbliżenie na sylwetkę mężczyzny z dużym kluczem w środku