Polska

Wkład PSE W

NEW

W celu spełnienia surowych wymagań kontroli zanieczyszczeń dla ultraczystej wody, zastosowano membrany polisulfonowe, ponieważ są one doskonałymi membranami do separacji wysokopolimerowej.
Linia obejmuje membrany o rozmiarach porów 0,1 µm, 0,2 µm, 0,45 µm, 0,8 µm i 1,2 µm.

Specyfikacja

Tabela właściwości użytkowych

Pozycja

Jednostka

Wydajność

Uwagi

Wielkość porów

µm

0,1

0,2

0,45

0,8

1.2

 

Rozmiar

Długość

mm

-

*1

Średnica zewnętrzna

mm

70

 

Średnica wewnętrzna

mm

26

Typ G

Maksymalne
ciśnienie
różnicowe

25℃

MPa

0,54 (ciśnienie dodatnie)

 

25℃

0,34 (ciśnienie ujemne)

*2

70℃

0,29 (ciśnienie dodatnie)

 

70℃

0,20 (ciśnienie ujemne)

*2

Odporność na ciepło

MAX ℃

90

*3

Stosowany zakres pH

 

Materiał pomocniczy: PP 1 – 14
Materiał pomocniczy: Poliester 1 – 13

*4

  • *1 Patrz tabela „Rozmiary”.
  • *2 Nie dopuścić do wystąpienia przepływu zwrotnego, z wyjątkiem chwilowego zastosowania ciśnienia ujemnego.
  • *3 70℃ ma zastosowanie do G typu podwójnego i potrójnego.
    Ponieważ gorąca woda może spowodować uszkodzenie części przy długotrwałym użytkowaniu, należy uprzednio przeprowadzić kontrolę.
  • *4 W przypadku stosowania wkładu do filtracji cieczy chemicznych należy przeprowadzić wcześniejszą ocenę w planowanych warunkach użytkowania.

Rozmiar

Typ

Typ pojedynczy (1-stopniowy)

Typ podwójny (2-stopniowy)

Typ potrójny (3-stopniowy)

Kształt

Typ G

Typ M

Typ P

Typ Q

Typ G

Typ M

Typ P

Typ G

Typ M

Typ P

Wymiar
(mm)

Długość
(bez opakowania)

244

257

313

245

496

509

565

748

761

817

Długość
(z opakowaniem)

252

-

-

-

504

-

-

756

-

-

Oczyszczanie wstępne i odzyskiwanie oporności właściwej

Ciśnienie różnicowe przepływu wody

Skrócona nazwa produktu

Odporność chemiczna

Poniższe dane zostały uzyskane poprzez sprawdzenie wydajności filtracji po 24-godzinnym teście zanurzeniowym w normalnej temperaturze. Przed użyciem należy sprawdzić kompatybilność chemiczną we własnych warunkach.

Ο – Zgodny, × – Niezgodny

Klasyfikacja

Nazwa chemiczna

Wynik 
(materiał pomocniczy: PP)

Wynik 
(materiał pomocniczy: poliester)

Węglowodory

Benzen

×

×

Węglowodory chlorowcowane

Trichloroetylen

×

×

Eter

Eter etylowy

×

×

Glikol

Glikol propylenowy

Ο

Ο

Alkohol

Metanol

Ο

Ο

Etanol

Ο

Ο

lzopropanol

Ο

Ο

Alkohol benzylowy

×

×

Keton

Aceton

×

×

Ester

Octan etylu

×

×

Pozostałe

Kwas azotowy 
(6 mol/l)

Ο

×

Kwas siarkowy 
(3 mol/l)

Ο

Ο

Kwas chlorowodorowy 
(6 mol/l)

Ο

Ο

Wodorotlenek sodu 
(6 mol/l)

Ο

×

Wodny amoniak 
(1 mol/l)

Ο

Ο

Zabieg sterylizacji

Wkład może być wielokrotnie sterylizowany. Sterylizacja powinna być przeprowadzana w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić niezawodne usuwanie mikroorganizmów i utrzymać wydajność filtracji.

Sterylizacja gorącą wodą

90℃

Sterylizacja chemiczna
  • Roztwór nadtlenku wodoru: 5%

  • Formalina: 1%

  • Podchloryn sodu: 10 ppm (woda chlorowana)