Polska

Mikrofiltr

Technologia

Membrany PSE wg oryginalnej technologii

Oryginalna asymetryczna struktura

Średnica porów w folii jest raczej duża po stronie wlotowej, ale zmniejsza się stopniowo w kierunku strony wylotowej (patrz „Struktura membran PSE” poniżej).

Grube cząstki są najpierw zatrzymywane w pobliżu strony wlotowej, podczas gdy drobniejsze cząstki są zatrzymywane przez drobniejsze pory znajdujące się na większych głębokościach.

  • *Mieszanka jednolitych lateksów 0,232-, 0,804- i 2,9- μm firmy Dow Chemical

Mała początkowa strata ciśnienia przy dużym przepływie

Większe pory po stronie wlotowej zapewniają niską początkową stratę ciśnienia. Wielkość porów, po zmniejszeniu się w głównej części folii, staje się ponownie większa po stronie wylotu, zapewniając wysoki współczynnik przepływu.

Niezawodna wydajność przechwytywania

Średnica porów może być tak mała, jak 0,05 μm, w zależności od gatunku produktu. Ostre krzywe rozkładu wielkości porów (patrz wykresy poniżej) zapewniają niezawodne usuwanie drobnych cząstek i mikroorganizmów.

Rozkład wielkości porów