Polska

DRI-CHEM IMMUNO AU10V

NEW

Przełomowy analizator immunologiczny do stosowania w placówkach służby zdrowia, zaadaptowany do zastosowań weterynaryjnych. 

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Film produktowy

Technologia fluorescencyjna Surface Plasmon firmy FUJIFILM pozwoliła na zastosowanie kompaktowego fluorymetrycznego analizatora immunodiagnostycznego o wysokiej niezawodności i dokładności.

Idealny do badań immunodiagnostycznych w ośrodku.

Łatwy w użyciu

Prosta, 2-etapowa procedura

Wykonaj automatyczne pomiary, wprowadzając probówkę (w przypadku próbek), końcówkę (do pobierania próbek i wstrzykiwania)
i kartridż (odczynniki) i naciśnij przycisk START!

Workflow

Automatyczna kalibracja odczynników przy użyciu załączonego kodu QR

Wszystkie kalibracje i pomiary są przeprowadzane automatycznie na podstawie kodu QR*1 dołączonego do spodu kasety, co eliminuje konieczność kalibracji serii.

  • *1 „Kod QR” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INC.

Elastyczność w wyborze najbardziej odpowiedniej probówki (1,5 ml lub 0,5 ml)

Można użyć probówki o poj. 1,5 ml lub 0,5 ml, co pozwala na elastyczność podczas pobierania próbek krwi zgodnie z sytuacją pomiarową.

Nie ma potrzeby dodawania odczynników

Wszystkie odczynniki i materiały są już przygotowane wewnątrz kartridża.

Funkcja automatycznego rozcieńczania

Aby wyeliminować takie prace jak dozowanie i mieszanie, AU10V wyposażono w funkcję automatycznego rozcieńczania (tylko do pomiarów vf-SAA i v-COR).

Technologia

Zasada działania systemu

  • Urządzenie wykonuje fluorometrię przy użyciu technologii Surface Plasmon enhanced Fluorescence (SPF), opartej na rezonansie Surface Plasmon Resonance (SPR) w małym kartridżu.
  • Dzięki technologii SPF zmywanie nadwyżek kulek fluorescencyjnych nie jest konieczne, co skraca czas pomiaru, a urządzenie jest bardziej kompaktowe. Ponieważ fluorescencja jest wzmacniana przez SPR, wiązka o niskiej mocy wystarcza do wygenerowania intensywności fluorescencji umożliwiającej detekcję.

(1) Wstrzyknięcie próbki

Próbka zmieszana z odczynnikiem jest podawana do kanału przepływu próbki w kartridżu.

(2) Reakcja wiążąca

Analit wiąże się z przeciwciałem, które zostanie połączone z cienką złotą folią.

(3) Napromienianie wiązki laserowej

SPR jest generowany po napromieniowaniu przez wiązkę światła laserowego.

(4) Pomiar fluorescencji

Wykrywana jest intensywność fluorescencji, proporcjonalna do stężenia analitu.

Wysoka niezawodność

Doskonała korelacja ze standardowym analizatorem laboratoryjnym

AU10V zapewnia niezawodne i dokładne wyniki. Charakteryzuje się on doskonałą korelacją z metodami porównywania próbek surowicy.