Polska

Radiografia komputerowa

FCR Fujifilm (radiografia komputerowa Fuji) jest pierwszą na świecie metodą cyfryzacji obrazów rentgenowskich. Systemy do generowania obrazów rentgenowskich o wysokiej rozdzielczości przy niskim poziomie promieniowania.