Polska

FCT Speedia HD

NEW

Tomograf komputerowy, który potrafi uzyskać obrazy o wysokiej jakości z dużej prędkości skanowania.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Wysokiej jakości obraz diagnostyczny przy jednym wstrzymaniu oddechu

MPR jako rutynowe badanie z szybkim skanowaniem submilimetrowym

Speedia HD umożliwia szybkie skanowanie całego ciała z przekrojami poniżej milimetra, które trudno osiągnąć w przypadku 16 warstwowych systemów TK Pojedyncze wstrzymanie oddechu (około 14 sek.) umożliwia tworzenie obrazów o wysokiej rozdzielczości w zakresie 1100 mm lub większym. Umożliwia to wykonywanie rutynowych akwizycji obrazów MPR o wysokiej rozdzielczości w szerokim zakresie.

Szeroki zakres MPR

Skan klatki piersiowej w 4,5 sek. Skan piersiowo-brzuszny w 7,5 sek. Duża prędkość skanowania redukuje niedogodności dla pacjenta

Speedia HD z 40-milimetrowym detektorem i unikalną metodą rekonstrukcji 3D z użyciem algorytmu CORE umożliwia skanowanie z dużą prędkością nawet przy użyciu 1,58 wartości pitch Umożliwia to skanowanie obszaru klatki piersiowej o powierzchni 320 mm w ciągu zaledwie 4,5 s, a obszaru piersiowo-brzusznego o powierzchni 570 mm w ciągu zaledwie 7,5 s. Zmniejsza to obciążenie dla pacjentów, którzy mają trudności z utrzymaniem nieruchomej pozycji lub wstrzymaniem oddechu przez długi czas.

MPR

Inteligentne zarządzanie dawką przy użyciu najnowszej technologii

IntelliEC

Automatyczna modulacja mA 3D w celu optymalizacji dawki

Intelli IP

Iteracyjne przetwarzanie w celu redukcji szumów

Zaawansowane przetwarzanie redukcji szumów z wykorzystaniem technologii rekonstrukcji iteracyjnej zmniejsza szum obrazu i artefakty przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obrazu przy niższych dawkach. Można wybrać 7 poziomów redukcji dawki w celu jej optymalizacji i jakości obrazu dla każdego badania.

Akwizycja danych z pełnego FOV 500 mm

Zmniejszenie potrzeby ponownego skanowania

Speedia HD pobiera i zachowuje pełne dane FOV (500 mm) przy każdym skanowaniu. Dlatego w przypadkach, gdy obszar ciała pacjenta znajduje się poza ustawionym FOV przed skanowaniem, utraconą część można odzyskać nie poprzez ponowne skanowanie, ale ponowne obliczenie (jeśli część znajduje się w obrębie maksymalnego FOV).

Ponowne obliczenie

Korekcja ruchu

Dedykowane przetwarzanie umożliwia zmniejszenie artefaktów ruchowych u pacjenta, który ma trudności z pozostawaniem nieruchomo podczas skanowania, co zmniejsza konieczność ponownego skanowania.

Korekcja ruchu

Informacje o dawce

Wyświetlanie i dystrybucja

Proste pozycjonowanie

Dzięki wykorzystaniu tylko 3 głównych modułów systemu*1; bramy, stołu pacjenta i konsoli operacyjnej. Speedia HD to kompaktowe urządzenie o imponującej konstrukcji.

  • *1 W zależności od kraju może być wymagany transformator systemu.

Nazwa produktu: FCT Speedia HD (Nazwa modelu: Supria)