Polska

FDX Visionary

Rozwiązania FDX Visionary zapewniają maksymalną elastyczność we wszystkich rodzajach pomieszczeń i badań.
System ten pomaga zapewnić pacjentowi spokojne i komfortowe doświadczenie.