Polska

FDR Visionary Suite

NEW

Flagowy system rentgenowski umożliwiający zaawansowane zastosowania w diagnostyce.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

  • Zgodność z szeroką gamą detektorów DR dla maksymalnej elastyczności
  • Szeroka gama aplikacji wspierających diagnostykę
  • Bezstresowy, zoptymalizowany przepływ pracy obrazowania diagnostycznego


Płynne i niezawodne zapewnienie bezstresowego środowiska obrazowania diagnostycznego

Przygotowanie

Możliwość przygotowania pomieszczenia bez dotykania systemu

System jest wyposażony w funkcję automatycznego pozycjonowania, która automatycznie przesuwa lampę rentgenowską do odpowiedniego położenie. Możliwe jest wstępne ustawianie i przywracanie pozycji z menu nawigacji obrazu.

Statyw rentgenowski

Ruchoma przesłona  umożliwia wykonywanie obrazów całej kończyny dolnej od kręgów szyjnych w dół. Platformę ekspozycji można dostosować do obrazów głowy i kończyn górnych.

Stół rentgenowski

Możliwość szybkiej i łatwej regulacji wysokości za pomocą przełącznika nożnego
Przy maksymalnym obciążeniu stołu do 295 kg, system może być bez obaw stosowany u pacjentów bariatrycznych.

Wskazówki dla pacjenta i pozycjonowanie

Łatwe definiowanie pozycji obrazowania dla każdego pacjenta

Dzięki funkcji automatycznego śledzenia detektor i lampa rentgenowska są automatycznie ustawiane w jednej linii, co umożliwia skupienie się na pozycjonowaniu pacjenta i opiece. Poprzez przełączanie między automatycznym i ręcznym pozycjonowaniem funkcji można uprościć obsługę, umożliwiając operatorowi zachowanie pełnej kontroli.

Funkcja łączenia pola promieniowania

Wstępnie wybrany rozmiar pola promieniowania dla obszaru, który ma być obrazowany, jest automatycznie ustawiany, a wyrównanie pola względem górnej lub dolnej części detektora jest również wykonywane automatycznie.

Uproszczone ustawianie generatora dzięki zastosowaniu dotykowego panela LCD

Panel dotykowy wyraźnie przedstawia informacje związane z obrazem i umożliwia łatwą zmianę ustawień. Ponadto, ustawienie kątowe kwadratowego panelu LCD zmienia się o 90 stopni, aby dopasować go do kierunku lampy rentgenowskiej, co sprawia, że jest on zawsze wyraźnie widoczny.

Wykonywanie zdjęć

Zmiana warunków w pomieszczeniu z aparatami rentgenowskimi za pomocą panela dotykowego

Wszystkie warunki można zmienić za pomocą dotykowego panela LCD na ramieniu podpierającym lampę rentgenowską, co umożliwia ustawianie warunków w samym pomieszczeniu. Informacje o zmianie warunków są przekazywane w czasie rzeczywistym do sterowni poza pomieszczenie rentgenowskie.

„Dźwięk i światło” informują osoby znajdujące się z dala od urządzenia podczas wykonywania zdjęcia rentgenowskiego

Powiadomienia „System gotowy” i „Wykonywanie zdjęć rentgenowskich” można wyraźnie zrozumieć dzięki sygnałom dźwiękowym i kontrolkom na ramie i przełączniku ręcznym. Istnieje możliwość wyboru siedmiu kolorów oświetlenia ostrzegawczego.

Szeroka gama zastosowań zwiększających możliwości diagnostyczne

Tomosynteza

Swoboda rekonstrukcji i wyświetlania warstw obrazu

Dzięki tej technologii lampa rentgenowska porusza się liniowo, pozyskując za jednym przejazdem serię obrazów, które są następnie rekonstruowane w celu utworzenia przekrojów poprzecznych warstw obrazu.

Automatyczne sterowanie dawką promieniowania rentgenowskiego i rekonstrukcja tła

Poprzez wykorzystanie warunków obrazowania dla pojedynczego wstępnego obrazu jako odniesienia warunki obrazowania dla tomosyntezy są ustawiane automatycznie.

Wysoka precyzja i wysoka jakość obrazowania do 150 μm

Dzięki kontroli elementów takich jak artefakty przedmiotów metalowych możliwe jest obrazowanie o wysokiej precyzji do 150 μm.

Substrakcja energii

Rozdziela obrazy tkanek miękkich i kości, aby zapewnić lepszy podgląd

Technologia ta wykonuje dwa zdjęcia rentgenowskie, wykorzystując różnicę w absorpcji energii rentgenowskiej w celu uzyskania określonych obrazów tkanki miękkiej, kości itp. Wielkość dawki jest zmieniana automatycznie pomiędzy kolejnymi zdjęciami.

Kontrolowanie artefaktów ruchu

Artefakty ruchu, które mogą wystąpić między ekspozycjami, są tłumione przez system przetwarzania, co umożliwia uzyskanie wyraźnych obrazów tkanki miękkiej i kości.

Obrazowanie kości długich*1

Wyświetlanie obrazów pełnej długości kręgosłupa lub kończyny dolnej

Technologia ta wykorzystuje wiele obrazów wykonanych za jednym przebiegiem i automatycznie zszywa je, aby utworzyć obrazy wielkoformatowe do 160 cm w pionie i 120 cm w pozycji leżącej. Niespójne obrazy spowodowane ruchami ciała pacjenta mogą być automatycznie korygowane poprzez wyrównanie obrazu.*1

  • *1 W zależności od stopnia rozbieżności między obrazami zastosowanie automatycznej korekcji obrazu może nie być możliwe.

Nowoczesny panel D-EVO zapewnia doskonały przepływ pracy i zaawansowane funkcje obrazowania

Wielofunkcyjny panel do zaawansowanych zastosowań zapewniający najwyższą elastyczność obrazowania

FDR D-EVO Advanced C43A to wielofunkcyjny przenośny detektor, który może być zastosowany dla wielu scenariuszy klinicznych.
Ten detektor odznacza się doskonałą wydajnością, umożliwiając substrakcje energii jak i tomosunteze. W przypadku stosowania jako detektora mobilnego do ekspozycji swobodnej D-EVO Advanced odznacza się elastycznością użytkowania, która nie jest możliwa w przypadku tradycyjnych detektorów stacjonarnych.

Wbudowane ładowanie panelu zapewnia bezproblemowe zarządzanie baterią

Wbudowane ładowanie panelu zapewnia bezproblemowe zarządzanie baterią

Zintegrowane ładowanie w bucky utrzymuje zasilanie panelu D-EVO Advanced bez konieczności regularnej wymiany baterii i pozwala na szybszą, przewodową komunikację podczas wszystkich badań.

Przyjazna dla użytkownika, odporna na obciążenia konstrukcja z wbudowanym uchwytem

Zintegrowany uchwyt ułatwia manewrowanie detektorem, umożliwiając technikom RTG łatwe wkładanie lub wyjmowanie detektora ze stojaka/stołu.

  • * Niektóre funkcje wymienione na tej stronie są opcjonalne. Prosimy o kontakt z lokalnym punktem kontaktowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Nazwa produktu: FDR Visionary Suite (nazwa modelu: DR-ID 900)