Polska

Maj 10, 2023

Fujifilm nabywa od Entegris dział chemikaliów wysokiej czystości stosowanych w produkcji półprzewodników za kwotę 700 mln USD

Firma uzupełnia tym samym swoją ofertę o produkty komplementarne i zwiększa dynamikę wzrostu Fujifilm

Tokio, 10 maja 2023 r. - Koncern FUJIFILM (Prezes, dyrektor generalny i dyrektor reprezentacyjny: Teiichi Goto) ogłosił dzisiaj, że firma zawarła ostateczną umowę*1 dotyczącą nabycia za kwotę 700 mln USD*2 przedsiębiorstwa CMC Materials KMG Corporation (KMG), specjalizującego się w wytwarzaniu chemikaliów wysokiej czystości stosowanych w produkcji elementów półprzewodnikowych (dalej: HPPC) od amerykańskiej spółki Entegris, Inc. (dalej: Entegris), NASDAQ: ENTG.

Dzięki przejęciu KMG, firma Fujifilm będzie mogła zaoferować swoim klientom szerszy wachlarz chemikaliów stosowanych w elektronice, w tym linię produkowanych przez KMG preparatów chemicznych wysokiej czystości (HPPC) używanych do wytrawiania i oczyszczania wafli krzemowych w procesie produkcji elementów półprzewodnikowych, które zyskują coraz silniejszą pozycję wśród materiałów wykorzystywanych w tego rodzaju procesach produkcyjnych. Linia preparatów HPPC dostarczanych przez KMG uzupełnia istniejącą ofertę produktów Fujifilm, do której należą fotorezysty*3, materiały fotolitograficzne, roztwór polerujący stosowany w procesie planaryzacji chemiczno-mechanicznej*4, chemia czyszcząca stosowana po przeprowadzeniu procesu planaryzacji (polerowania) chemiczno-mechanicznej*5, prekursory warstw cienkich*6, poliimid*7 oraz Wave Control Mosaic*8. Rozszerzenie oferty produktowej dodatkowo wzbogaconej procesami ciągłego doskonalenia i innowacji Fujifilm, a także połączone zasoby obu przedsiębiorstw, pozwolą firmie Fujifilm lepiej dostosować się do rosnącego krótko- i długoterminowego zapotrzebowania producentów półprzewodników na światowej klasy, innowacyjne produkty będące doskonałym wsparciem w wytwarzaniu najnowocześniejszych elementów półprzewodnikowych.

Dzięki przejęciu KMG Fujifilm pozyska również ok. 560 wysoko wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych w dwunastu dodatkowych miejscach, w tym w 7 zakładach produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych, Europie i Singapurze. Jeden z nich stanie się pierwszą fabryką materiałów elektronicznych w Azji Południowo-Wschodniej. Globalny obszar działania KMG i strategiczne umiejscowienie w niewielkich odległościach od fabryk należących do najważniejszych światowych producentów półprzewodników, przekłada się w rezultacie na wyższą odporność łańcuchów dostaw do tych klientów. Część transakcji obejmuje również przejęcie należącego do KMG przedsiębiorstwa Total Chemical Management, które świadczy usługi logistyczne dla klientów w Azji Południowo-Wschodniej i Europie.

Naszą misją jest współtworzenie społeczeństwa, które wzbogaca ludzkie życie poprzez opracowywanie i dostarczanie nowych, zaawansowanych technologicznie materiałów w odpowiedzi na nowe potrzeby. Takie nowe potrzeby pojawiają się wskutek zmian społecznych i rozwoju technologii, - stwierdził Teiichi Goto, prezes FUJIFILM Corporation. – Ta inwestycja jest ważnym kamieniem milowym w trwającym obecnie procesie przyspieszonego wzrostu poprzez zaspokajanie ciągle rosnących potrzeb klientów aktywnych w segmencie materiałów elektronicznych, który stał się wiodącym segmentem w obszarze materiałów zaawansowanych. Poprzez włączenie zasobów, którymi dysponuje KMG, Fujifilm będzie mógł zaoferować klientom szerszy wachlarz rozwiązań i produktów oraz przyspieszy tym samym innowacje w przemyśle półprzewodników.
Połączone kompetencje dwóch globalnych biznesów dysponujących silnymi bazami kapitału ludzkiego oraz uzupełniającymi się platformami technologicznymi będą sprzyjać rozwojowi nowej generacji preparatów chemicznych wysokiej czystości, które przyczynią się do wzrostu wydajności elementów półprzewodnikowych,

- powiedział Tetsuya Iwasaki, wiceprezes i dyrektor generalny Działu Materiałów Elektronicznych w FUJIFILM Corporation.

Z ekscytacją patrzymy w przyszłość i bardzo cieszymy się, mogąc powitać zespół KMG w Fujifilm. Będziemy wspólnie kontynuować nasze zaangażowanie w dostarczanie klientom innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań.

KMG stosuje swoją zaawansowaną technologię oczyszczania oraz doświadczenie w zakresie kontroli jakości do opracowywania, produkcji i dystrybucji na całym świecie preparatów chemicznych o wysokiej czystości na poziomie ppt*9, w tym wysokiej czystości kwasu siarkowego, alkoholu izopropylowego i wodorotlenku amonu, jak również specjalistycznych mieszanek kwasów i rozpuszczalników. Do preparatów chemicznych wysokiej czystości zalicza się szeroką grupę chemikaliów powszechnie wykorzystywanych w procesie produkcji elementów półprzewodnikowych. Podczas wytwarzania wafli krzemowych chemikalia te stosowane są w procesach oczyszczania, suszenia oraz usuwania z powierzchni wafli pozostałości zanieczyszczeń metalicznych i organicznych. Oczekiwany jest bardzo silny wzrost popytu na preparaty chemiczne wysokiej czystości w związku z dynamicznym rozwojem segmentu produkcji półprzewodników w tempie 11% rocznie*10, za czym idzie wzrost zapotrzebowania na odczynniki stosowane na etapach oczyszczania, wytrawiania*11 i osuszania podczas zaawansowanych procesów produkcyjnych elementów półprzewodnikowych.

Z uwagi na fakt, że sektor półprzewodników według prognoz ma do 2030 roku osiągnąć wartość 1 biliona USD*12, firma Fujifilm, przewidując dynamiczny rozwój branży, będzie kontynuowała budowanie pozycji lidera w łańcuchu dostaw dla sektora produkcji półprzewodników. Dzięki ciągłym inwestycjom w dział materiałów elektronicznych, z uwzględnieniem przejęcia firmy KMG, a także przewidując wzrost sektora półprzewodników, firma Fujifilm jest gotowa, aby osiągnąć cele finansowe przewidziane dla działu materiałów elektronicznych w postaci uzyskania przychodu ze sprzedaży na poziomie 250 mld jenów do roku obrotowego 2026 i 400 mld jenów do roku obrotowego 2030 – dwa lata wcześniej, niż planowano. Ponadto, firma Fujifilm skorygowała cele sprzedażowe na rok 2030, zwiększając je o 100 mld jenów, do kwoty 500 mld jenów.

Oczekuje się, że transakcja nabycia KMG zostanie sfinalizowana do końca roku 2023, pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków finalizacji umowy, w tym wygaśnięcia lub zakończenia okresu oczekiwania zgodnie z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych przepisami ustawy Hart-Scott-Rodino Act o poprawkach antytrustowych z 1976 r.

*1: Umowa została zawarta między Fujifilm i spółką CMC Materials LLC, spółką zależną Entegris.
*2: Ostateczna wartość transakcji może ulec zmianie w związku z koniecznością uwzględnienia salda rachunku depozytowego przejmowanego przedsiębiorstwa, oprocentowanych zobowiązań finansowych, wysokości kapitału obrotowego oraz innych czynników istotnych w momencie nabycia. Zamknięcie transakcji nastąpi do końca 2023 roku, pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków finalizacji umowy.
*3: Światłoczuła substancja chemiczna nanoszona na wafel krzemowy podczas tworzenia wzoru obwodów w procesie produkcji półprzewodników.
*4: Substancja chemiczna zawierająca materiał ścierny wykorzystywana w procesie planaryzacji (polerowania) chemiczno-mechanicznej w celu precyzyjnego wyrównania powierzchni półprzewodnika zawierającej ścieżki elektryczne i warstwy izolujące o zróżnicowanej twardości.
*5: Preparat czyszczący stosowany po procesie polerowania metodą planaryzacji chemiczno-mechanicznej z wykorzystaniem tzw. szlamu polerskiego. Preparat ten pozwala oczyścić powierzchnię wafla krzemowego z różnych cząstek, śladowych pozostałości metalu i zanieczyszczeń organicznych, chroniąc jednocześnie metalową powierzchnię.
*6: Specjalistyczne substancje chemiczne stosowane w elektronice rozprowadzane metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej (ang.: Chemical Vapor Deposition – CVD), pozwalające uformować warstwę dielektryka lub innego rodzaju warstwy na powierzchni wafla krzemowego.
*7: Materiał o wysokim stopniu odporności cieplnej i właściwościach izolacyjnych, wykorzystywany do uformowania warstwy ochronnej półprzewodnika i warstwy przewodzącej.
*8: Ogólny termin odnoszący się do grupy materiałów funkcjonalnych, które kontrolują fale elektromagnetyczne (światło) o różnych długościach. Zawierają pigmentowe materiały światłoczułe. Stosowane są w produkcji filtrów kolorystycznych matrycy światłoczułej, takiej jak matryca typu CMOS stosowana w aparatach cyfrowych i smartfonach.
*9: Skrótowiec ppt znaczy „cząstki na bilion“ (ang.: parts per trillion), co oznacza, że preparat zawiera zanieczyszczenia rzędu jednej bilionowej.
*10: Średni roczny współczynnik wzrostu w ciągu 5 lat od 2021 roku, cytowany za raportem nt. sektora materiałów półprzewodnikowych opracowanym przez amerykańską firmę badawczą „Linx“.
*11: Proces, w ramach którego wykorzystuje się sprzęt naświetlający do przeniesienia obrazu obwodów na wafel krzemowy oraz stosowane są żrące substancje chemiczne do usunięcia niepotrzebnej warstwy metalu lub warstwy tlenku w celu uformowania obwodu półprzewodnikowego.
*12: McKinsey, „Dekada półprzewodników: przemysł wart bilion dolarów“, 1 kwietnia 2022 r.

Kontakt

Media contact

FUJIFILM Holdings Corporation
Corporate Communications Division
Public Relations Group

TEL +81-3-6271-2000

* Należy mieć na uwadze, że opis, w tym dostępność produktów, specyfikacja, ceny i dane kontaktowe na tej stronie są aktualne na dzień ogłoszenia prasowego i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.