Polska

Listopad 9, 2021

Najnowsza inwestycja Delta Group, oparta na wieloletnich relacjach z firmami Fujifilm i Inca Digital, umożliwia wzrost szybkości produkcji i jakości druku

Inwestycja w maszynę Onset X3 HS oznacza dla Delta Group bezpośrednie korzyści

Dodatkowe informacje:

Tom Platt
AD Communications 
E: tplatt@adcomms.co.uk
Tel: +44 (0)1372 464470