Polska

Oficjalne profile społecznościowe

Poniższe postawy i zachowania dotyczą zarządzania oficjalnymi kontami Fujifilm w mediach społecznościowych.

Media społecznościowe są definiowane jako media internetowe lub w sieci Web wykorzystywane przez dużą, nieokreśloną liczbę użytkowników i umożliwiające komunikowanie się poprzez publikowanie informacji.

Polityka podstawowa

Pracownicy Fujifilm przestrzegają prawa, Polityki Korporacyjnej Fujifilm oraz Kodeksu Postępowania podczas korzystania z mediów społecznościowych. Należy unikać wszelkich wyrażeń, które mogą zostać uznane za obraźliwe i przestrzegać kryteriów „otwartej, uczciwej i jasnej” komunikacji. Przez cały czas pracownicy muszą zachowywać się w sposób profesjonalny

Zrozumienie charakteru mediów społecznościowych

Użytkownicy mediów społecznościowych powinni rozumieć, że informacje publikowane w Internecie są dostępne dla dużej, niezdefiniowanej liczby użytkowników, że informacji tych nie można całkowicie usunąć po ich opublikowaniu, a posty danej osoby mają wpływ na jej firmę. Użytkownik musi zatem zachować stałe podejście do publikowania postów i zwracać uwagę na posty i odpowiedzialność innych osób.

Do wszystkich użytkowników mediów społecznościowych

Nie wszystkie posty zamieszczane przez pracowników za pośrednictwem oficjalnych kont w mediach społecznościowych Fujifilm będą reprezentować oficjalne stanowisko i deklaracje Fujifilm. Oficjalne stanowisko i deklaracje są publikowane w witrynie internetowej Fujifilm, w komunikatach prasowych i tym podobnych.