Türkiye

Ultraviyole ışık dağılımı ölçüm filmi

UVSCALE

NEW

Yapı

Baz filmin bir tarafında UV ışığa duyarlı katman, diğer tarafında ise beyaz katman bulunur. Işığa duyarlı katman, aldığı UV ışığı miktarına göre renk değiştirir, böylece maruz kalan yüzeye dağıtılan ışık miktarı, ışığa duyarlı katman ve beyaz katman tabana bağlandığında gözlenerek kolayca görülebilir.

İlke

Mikrokapsüllerde renk oluşturan malzeme UV ışığı ile reaksiyona girer ve rengi değiştirir.

Standart renk tablosu

Sağdaki şekil, yüksek basınçlı cıvalı lambanın oluşturduğu renk özelliklerini temsil eder. Ancak, bu renk özelliklerinin Fujifilm ışık kaynakları ve cihazları kullanılarak üretilen değerler olduğunu lütfen unutmayın; bu nedenle belirli bir ışık miktarı için renk yoğunluğunda ayrı ayrı lambalardaki veya ortamdaki farklılıklar ve değişiklikler nedeniyle farklılıklar olabilir.

Görsel kontrollerin avantajları

Standart renk tablolarına başvurmak birikmiş ışık değerlerinin görsel olarak kolayca değerlendirilmesini mümkün kılar.
Renkli numuneler sağlamak, çalışmaya başlarken ve maruz kalacak nesneleri değiştirirken UV ışığının miktarını kontrol etmek için gereken süreyi önemli ölçüde azaltabilir.

  • * Her yoğunluk Fujifilm tarafından ölçülen değerdir. Yoğunluk seviyesi garantisi değildir.
  • * UV ışığı miktarları, 365 nm UV aydınlık ölçer kullanılarak elde edilen değerlerdir.

  • * Grafik üzerindeki düz çizgiler önerilen ölçüm aralığını gösterir. Kırık çizgiler, düz çizgiler kadar kesin olmayan değerleri temsil eder ve sadece referans olarak kullanılmalıdır.

  • * Standart Renkli Örnekler görsel değerlendirme için yoğunluk aralığını gösterir.

1

UVSCALE'i istenen şekle (uzunluk) kestikten sonra, ölçmek istediğiniz konuma yerleştirin.

2

Ekipmanı veya cihazı çalıştırın ve UVSCALE'i UV ışığına maruz bırakın.

  • * UVSCALE'in mat yüzeyli tarafı açıkta olmalıdır.
3

UVSCALE, UV ışığı miktarına göre renk değiştirir.

4

UVSCALE'i çıkarın ve renk dağılımını gözlemleyerek UV ışığının dağılımını belirleyin.

  • * Gözlemlemek için mat tarafı kullanın.
5

Özel tarayıcıda UVSCALE'i ayarlayın ve renk örneğini tarayın.

6

Özel yazılım yüklü bir bilgisayarda analiz edin.

  • * Bir düzeltme değerinin girilmesi, uygun bir değer elde etmek için aydınlatma ölçerler, sıcaklık ve diğer ölçüm koşulları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan ışık miktarı değerlerindeki farklılıkları düzeltebilir. Ayrıca, elde edilen veriler sayısal değerlere dönüştürülebilir ve tüm alanın veya belirtilen parçaların ölçüm verileri dikdörtgen veya dairesel formda görüntülenebilir.