Việt Nam

Khái niệm Thương hiệu

[logo] Fujifilm

Để nhấn mạnh hơn nữa thương hiệu công ty Fujifilm, chúng tôi đã giới thiệu một logo công ty mới. Logo công ty mới được sử dụng khi Tập đoàn Fujifilm chuyển sang cơ cấu quản lý mới vào ngày 1 tháng 10 năm 2006.

Logo mới khắc họa thương hiệu công ty Fujifilm một cách đơn giản và đầy mạnh mẽ. Trung tâm logo được thiết kế sáng tạo thể cam kết của chúng tôi về những công nghệ tân tiến nhất.

Tìm hiểu sự phát triển của logo thương hiệu công ty trên trang web của FUJIFILM Holdings Corporation.

[logo] Fujifilm - Giá trị từ sự đổi mới

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập vào năm 2014, “Value from Innovation” (Giá trị từ sự đổi mới) đã trở thành slogan mới của Tập đoàn Fujifilm.

Cùng với việc thể hiện cam kết của Fujifilm trong việc liên tục tạo ra các công nghệ, sản phẩm và dịch vụ tiên tiến, góp phần thúc đẩy tiềm năng, mở rộng tầm nhìn của các doanh nghiệp và lối sống trong tương lai, slogan này cũng bao quát khao khát của công ty trong việc kết hợp những công nghệ nền tảng của chúng tôi với nguồn nhân lực, chuyên môn và công nghệ từ khắp nơi trên thế giới để tạo ra sự đổi mới.

Quan điểm của chúng tôi về slogan công ty “Giá trị từ sự đổi mới” và tuyên ngôn thương hiệu.

Tại Fujifilm, chúng tôi liên tục đổi mới — tạo ra các công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới để truyền cảm hứng và khích lệ con người ở khắp nơi trên thế giới.
Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy tiềm năng, mở rộng tầm nhìn của các doanh nghiệp và lối sống trong tương lai.
Chúng tôi có thái độ cởi mở và linh hoạt trong việc đổi mới, cũng như kết hợp các công nghệ nền tảng với nguồn nhân lực, chuyên môn và công nghệ từ khắp nơi trên thế giới.
Thông qua sự hợp lực mạnh mẽ này, chúng tôi nhanh chóng phát triển các giải pháp mới nhằm đáp ứng những nhu cầu hiện hữu của khách hàng trên toàn cầu.

Tìm hiểu thêm quan điểm của chúng tôi về slogan công ty “Giá trị từ sự đổi mới” và tuyên ngôn thương hiệu trên trang web đặc biệt.