Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Khái niệm Thương hiệu

Tìm hiểu sự phát triển của logo thương hiệu công ty trên trang web của FUJIFILM Holdings Corporation.

Tuyên ngôn Thương hiệu

Quan điểm của chúng tôi về slogan công ty “Giá trị từ sự đổi mới” và tuyên ngôn thương hiệu.

Tại Fujifilm, chúng tôi liên tục đổi mới — tạo ra các công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới để truyền cảm hứng và khích lệ con người ở khắp nơi trên thế giới.
Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy tiềm năng, mở rộng tầm nhìn của các doanh nghiệp và lối sống trong tương lai.
Chúng tôi có thái độ cởi mở và linh hoạt trong việc đổi mới, cũng như kết hợp các công nghệ nền tảng với nguồn nhân lực, chuyên môn và công nghệ từ khắp nơi trên thế giới.
Thông qua sự hợp lực mạnh mẽ này, chúng tôi nhanh chóng phát triển các giải pháp mới nhằm đáp ứng những nhu cầu hiện hữu của khách hàng trên toàn cầu.

Nội dung liên quan

Tìm hiểu thêm quan điểm của chúng tôi về slogan công ty “Giá trị từ sự đổi mới” và tuyên ngôn thương hiệu trên trang web đặc biệt.