Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Tính bền Vững

Chính sách CSR

Việc kinh doanh của Tập đoàn Fujifilm khởi đầu với phim chụp ảnh, đây là sản phẩm cần rất nhiều nước sạch và không khí trong lành cho quá trình sản xuất Đây cũng là sản phẩm đòi hỏi khách hàng "mua dựa trên lòng tin" bởi họ không thể thử trước. Chính vì vậy, thông qua phương pháp tiếp cận chú trọng đến việc bảo tồn môi trường và giữ vững lòng tin của các bên liên quan, Tập Đoàn Fujifilm đã đặt tiền đề cho nền móng của các hoạt động kinh doanh. Cách tiếp cận này là điểm khởi đầu cho các hoạt động mang tính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và tiếp tục truyền lại trong Tập đoàn như “DNA” của Tập đoàn Fujifilm

[image]Cách tiếp cận CSR của Tập đoàn Fujifilm

Cách tiếp cận CSR của Tập đoàn Fujifilm

Đóng góp vào sự phát triển bền vững của Xã hội bằng cách thực hiện Triết lý Doanh nghiệp thông qua các hoạt động kinh doanh chính trực và công bằng là cách Tập đoàn Fujifilm tiếp cận với CSR

Chúng tôi không chỉ hoàn thành những trách nhiệm liên quan tới kinh tế và pháp luật, mà còn:

  1. nỗ lực để hiểu rõ các vấn đề môi trường và xã hội của địa phương cũng như toàn cầu đồng thời tạo ra giá trị để giải quyết các vấn đề này thông qua các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

  2. Tiếp tục đánh giá tác động từ các hoạt động kinh doanh tới môi trường và xã hội. Thực hiện song song việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và việc đẩy mạnh những tác động tích cực tới cộng đồng.

  3. liên tục đánh giá lại xem các hoạt động của chúng tôi có đáp ứng thỏa đáng được các yêu cầu và kỳ vọng của xã hội thông qua sự tham gia tích cực của các bên liên quan hay không.

  4. nâng cao tính minh bạch của công ty bằng cách chủ động công bố thông tin.

Kế hoạch CSR

Tập đoàn Fujifilm đã vạch ra Kế hoạch Giá trị Bền vững năm 2030 (SVP2030) như một kế hoạch CSR được cụ thể hóa bằng các mục tiêu cho Năm tài chính 2030, theo đó các mục tiêu này sẽ đặt nền tảng cho các chiến lược quản lý kinh doanh của Tập đoàn hướng đến phát triển bền vững. Dựa trên kế hoạch này, Tập đoàn Fujifilm sẽ đề ra các biện pháp khác để giải quyết các vấn đề về xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh của tập đoàn, bao gồm việc ra mắt các công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mang tính đổi mới nhằm phát triển thành một doanh nghiệp có thể đóng góp nhiều hơn vào việc tạo ra một xã hội bền vững.

[image]Kế hoạch Giá trị Bền vững Năm 2030

Kế hoạch Giá trị Bền vững Năm 2030

Báo cáo Hoạt động CSR

Giới thiệu về các hoạt động CSR của Tập đoàn Fujifilm. Nhấp vào từng biểu tượng để xem chi tiết về môi trường, sức khỏe, đời sống, phong cách làm việc, chuỗi cung ứng và hệ thống quản trị.

[image]Báo cáo về Phát triển Bền vững

Báo cáo về Phát triển Bền vững

Vui lòng tìm phiên bản mới nhất và đường dây hỗ trợ của Báo cáo Phát triển Bền vững trên trang web của FUJIFILM Holdings.