Việt Nam

Tính bền Vững

Tập đoàn Fujifilm khởi đầu hoạt động kinh doanh với sản phẩm phim chụp ảnh, sản phẩm này cần rất nhiều nước sạch và không khí trong lành cho quá trình sản xuất Ngoài ra nó đòi hỏi khách hàng "mua dựa trên lòng tin" vì họ không thể dùng thử trước sản phẩm. Chính vì vậy, Tập Đoàn Fujifilm đã đặt tiền đề cho nền móng phát triển của các hoạt động kinh doanh bằng phương pháp tiếp cận chú trọng đến việc bảo tồn môi trường và giữ vững lòng tin của các bên liên quan... Đây là chính điểm khởi đầu cho các hoạt động mang tính trách nhiệm xã hội (CSR) của chúng tôi và tiếp tục truyền lại trong tổ chức như “DNA” của Tập đoàn Fujifilm.

Cách tiếp cận CSR của Tập đoàn Fujifilm

Tập đoàn Fujifilm đã và đang tiếp cận với CSR thông qua việc đóng góp vào sự phát triển bền vững của Xã hội, tuân theo Triết lý Doanh nghiệp và điều hành các hoạt động kinh doanh một cách chính trực và công bằng:

Chúng tôi không chỉ hoàn thành những trách nhiệm liên quan tới kinh tế và pháp luật, mà còn:

  1. Nỗ lực tìm hiểu và giải quyết các vấn đề về môi trường cũng như xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

  2. Tiếp tục đánh giá tác động từ các hoạt động kinh doanh tới môi trường và xã hội. Thực hiện song song việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và việc đẩy mạnh những tác động tích cực tới cộng đồng.

  3. Liên tục xem xét lại các hoạt hoạt động kinh doanh, từ đó đánh giá mức độ đáp ứng của doanh nghiệp với các yêu cầu và kỳ vọng của xã hội.

  4. Nâng cao tính minh bạch của công ty bằng cách chủ động công bố thông tin.

Tập đoàn fujifilm đã vạch ra Kế hoạch Giá Trị Bền Vững đến năm 2030 (SVP2030) như một kế hoạch CSR được cụ thể hóa bằng các mục tiêu trong năm tài chính 2030. Điều này được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng cho các chiến lược kinh doanh bền vững của tập đoàn. Theo đó, Tập đoàn Fujifilm sẽ đề ra các biện pháp để giải quyết các vấn đề xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh và chúng tôi cũng sẽ không ngừng giới thiệu các sản phẩm, công nghệ, và dịch vụ tiên tiến để đóng góp nhiều hơn nữa vào việc kiến tạo một xã hội bền vững.

Kế hoạch Giá trị Bền vững Năm 2030

Tìm hiểu thêm về các hoạt động CSR của Tập đoàn Fujifilm. Xem chi tiết kế hoạch phát triển bền vững cho Môi trường, Sức khỏe, Đời sống, Phong cách làm việc, Chuỗi cung ứng và Hệ thống quản trị bằng cách nhấp vào từng biểu tượng.

Báo cáo về Phát triển Bền vững

Vui lòng tìm phiên bản mới nhất và đường dây hỗ trợ của Báo cáo Phát triển Bền vững trên trang web của FUJIFILM Holdings.