Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Fujifilm tại Việt Nam

FUJIFILM (Việt Nam), một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của FUJIFILM Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore được thành lập với nhiều sản phẩm như Hình ảnh và Chụp ảnh Điện tử, Phương tiện Lưu trữ Dữ liệu, Đồ họa, cùng các sản phẩm hệ thống Y tế và thông tin trong 10 năm tại Việt Nam.

Chia sẻ