Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Chính sách Bảo mật

1. Phạm vi Chính sách Bảo mật của chúng tôi

 1.  Phạm vi áp dụng
  Chính sách Bảo mật này áp dụng đối với thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email) thông qua các trang web được quản lý và vận hành bởi Công ty TNHH FUJIFILM Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”) và bắt đầu bằng URL (địa chỉ trang web) http://www.fujifilm.com (sau đây gọi là (các) “Trang web”).  
 2. Mức độ ưu tiên của các lưu ý đặc biệt
  Trong trường hợp có quy định khác với Chính sách Bảo mật được nêu rõ trên các trang web riêng lẻ không phải là (các) Trang web mà thông qua đó thông tin cá nhân được cung cấp, các quy định khác nhau có liên quan sẽ được ưu tiên và áp dụng.

2. Quản lý Thông tin Cá nhân

 1. Thu thập Thông tin Cá nhân
  1. Về nguyên tắc, khách hàng có thể xem (các) Trang Web mà không tiết lộ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, khi Công ty nhận được đăng ký từ người dùng, yêu cầu nhận tin tức qua email và các yêu cầu đối với Công ty, khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.
  2. (Các) Trang web có thể thu thập thông tin như nội dung mà khách hàng đã xem trong (các) Trang web hoặc trang web mà khách hàng đã đề cập đến để truy cập (các) Trang web. Trong quá trình thu thập thông tin đó, mục đích là nhằm cải thiện khả năng sử dụng của (các) Trang Web, thông tin sẽ không được thu thập theo cách thức mà trong đó các khách hàng cá nhân có thể được xác định, cũng như các khách hàng cá nhân sẽ không được xác định trong quá trình phân tích thông tin.
 2. Mục đích Sử dụng Thông tin Cá nhân
  1. Trên các trang web cá nhân được tạo ra để nhận thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp, mục đích sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp phải được nêu rõ ràng, trừ trường hợp khách hàng tự xác định được mục đích sử dụng.
  2. Việc sử dụng thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được giới hạn ở mục đích sử dụng được chỉ định rõ ràng trước cho khách hàng, ngoại trừ trong trường hợp được cho phép rõ ràng theo luật pháp, pháp lệnh và tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân và áp dụng cho các vấn đề đó.
 3. Công ty sẽ không tiết lộ hay cung cấp thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp cho các bên thứ ba trừ các trường hợp sau:
  1. Khi có sự đồng ý trước của khách hàng.
  2. Khi cần phải thực hiện các hoạt động cho các công ty thuộc tập đoàn hoặc các công ty liên kết khác của Công ty.
  3. Khi Công ty xác định từ câu hỏi của khách hàng rằng công ty thuộc tập đoàn có phù hợp để cung cấp các sản phẩm/dịch vụ của Công ty để trả lời câu hỏi của khách hàng hay không.
  4. Khi tên, địa chỉ, số thẻ tín dụng và các thông tin khác của khách hàng được tiết lộ cho các tổ chức tài chính hoặc các bên khác để thanh toán khi khách hàng đặt hàng sản phẩm hoặc sử dụng các dịch vụ khác yêu cầu trả phí.
  5. Khi thông tin cá nhân được cung cấp cho người kế nhiệm các hoạt động khi các hoạt động được chuyển giao vì các lý do như sáp nhập, tách công ty và chuyển giao hoạt động.
  6. Khi yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật và pháp lệnh.
  7. Khi cần phải tiết lộ ngay lập tức để bảo vệ tính mạng của con người hoặc nhân quyền.
  8. Khi hợp tác với các yêu cầu của các cơ quan tư pháp, cảnh sát hoặc các cơ quan công khác và dựa trên luật pháp và pháp lệnh.
 4. Quản lý Thông tin Cá nhân
  Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được quản lý thích hợp theo trách nhiệm của mỗi bộ phận trong Công ty nhận được thông tin cá nhân đó, và sẽ ngăn chặn các tai nạn như mất mát, trộm cắp, giả mạo và rò rỉ xảy ra.
 5. Xác nhận, Chỉnh sửa và Xóa Thông tin Cá nhân
  1. Về các câu hỏi và thắc mắc liên quan đến việc xác nhận, chỉnh sửa, xóa và các vấn đề khác liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, đầu mối liên hệ của Công ty khi khách hàng cung cấp thông tin cá nhân sẽ nhận được các yêu cầu hoặc yêu cầu đó.
  2. Để biết đầu mối liên hệ của Công ty, vui lòng liên hệ với Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu.
   E-mail:

3. Thông tin Cá nhân của Khách hàng dưới 16 tuổi

Thông tin cá nhân của khách hàng dưới 16 tuổi, thông tin phải được cung cấp với sự đồng ý của người giám hộ.

4. Sử dụng SSL

 1. Về nguyên tắc, như là một biện pháp đối phó chống lại sự can thiệp bất hợp pháp của bên thứ ba, phương pháp Bảo mật Tầng Giao vận (TLS) sẽ được sử dụng để mã hóa dữ liệu trên mẫu nhập dữ liệu, được cung cấp trên (các) Trang web để khách hàng có thể cung cấp thông tin cá nhân của họ.
 2. Trên (các) Trang web, ngoài các biểu mẫu nhập dữ liệu mã hóa TLS, có thể có những trường hợp trong đó các biểu mẫu nhập dữ liệu không mã hóa dữ liệu TLS được cung cấp cho các khách hàng có trình duyệt không tương thích với mã hóa TLS. Vui lòng lưu ý trước khi sử dụng các mẫu nhập dữ liệu đó, dữ liệu được chuyển sẽ không được mã hóa và có khả năng một bên thứ ba sẽ ngăn chặn và đọc dữ liệu một cách bất hợp pháp.

5. Sử dụng Cookie

 1. Cookie là cơ chế lưu trữ thông tin, bao gồm bản ghi các hoạt động duyệt web của người dùng, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sử dụng các trang web. (Các) Trang web đang được duyệt gửi cho người dùng các cookie "chỉ gửi" vì các mục đích bảo vệ quyền riêng tư. (Các) Trang web có thể sử dụng cookie cho các mục đích sau trong khi vẫn đảm bảo rằng danh tính của người dùng không bị tiết lộ.
  1. Để cung cấp chức năng “Lưu Mật khẩu” cho các trang web chỉ dành cho thành viên mà khách hàng cần nhập ID và mật khẩu để xem nội dung.
  2. Để phân tích quyền truy cập của khách hàng vào (các) Trang web nhằm cải thiện khả năng hoạt động hoặc để xác định nguyên nhân sự cố trên (các) Trang web.
  3. Để hiển thị những quảng cáo phù hợp nhất trên các trang web của bên thứ ba dựa trên sở thích của khách hàng hoặc việc sử dụng trước đó của (các) Trang web.
  4. Để tăng cường dịch vụ.
  5. Để nhắc khách hàng nhập lại mật khẩu vì mục đích bảo mật sau một khoảng thời gian nhất định đã trôi qua.
 2. Công ty có thể lưu và tham khảo cookie thông qua một bên thứ ba được Công ty thuê ngoài để cung cấp quảng cáo.
 3. Bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet, khách hàng có thể tắt cookie của họ hoặc đặt sao cho cảnh báo xuất hiện trên màn hình máy tính trước khi cookie được phát hành. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số dịch vụ được cung cấp qua (các) Trang web có thể không được sử dụng nếu việc sử dụng cookie bị vô hiệu hóa.

6. Sử dụng Tệp tin Chỉ báo

Còn được gọi là GIF trong suốt hoặc thẻ pixel, tệp tin chỉ báo là một hình ảnh đồ họa nhỏ được đặt trên một trang web. Bằng cách sử dụng tệp tin chỉ báo theo cách không nhận dạng khách hàng, trạng thái xem của khách hàng được phân tích để cải thiện (các) Trang web và giúp khách hàng xem thuận tiện hơn.

7. Các liên kết trên (các) Trang web

Chính sách Bảo mật sẽ không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ (các) Trang Web. Để biết thông tin về cách thông tin cá nhân được xử lý trên các trang web khác, vui lòng tham khảo chính sách thông tin cá nhân của trang web có liên quan.

8. Tuân thủ Pháp luật và Pháp lệnh

Khi xử lý thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp, Công ty phải tuân thủ pháp luật, pháp lệnh và tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân áp dụng cho các vấn đề đó.

9. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Công ty sẽ liên tục xem xét các nỗ lực của mình trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty và có thể thay đổi Chính sách Bảo mật khi cần thiết trong quá trình cải thiện và nâng cao những nỗ lực đó.

10. Câu hỏi liên quan đến Chính sách Bảo mật

Để được giải đáp thắc mắc liên quan đến Chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu.

E-mail: communications_ffvn@fujifilm.com

Công ty TNHH FUJIFILM Việt Nam