Việt Nam

instax (Hệ thống Chụp ảnh Lấy ngay)

NEW

Máy ảnh instax

Chụp và in một bức ảnh màu tuyệt đẹp ngay lập tức.

Máy in instax

In ngay những tấm ảnh yêu thích và chia sẻ chúng với mọi người.

Phim instax

Chúng tôi mang đến nhiều thiết kế phim cho máy instax mini, SQUARE và WIDE.

Phụ kiện instax

Các phụ kiện của instax sẽ giúp cuộc sống hình ảnh thêm vui!