Việt Nam

Lĩnh vực Kinh doanh |  Vật liệu

Thiết bị lưu trữ ghi

Cùng với sự tiến bộ của công nghệ kỹ thuật số và CNTT, chúng tôi cung cấp các dịch vụ và phương tiện để quản lý và lưu trữa những dữ liệu kỹ thuật số được liên tục tích lũy trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi góp phần vào việc kiến tạo cơ sở hạ tầng cần thiết trong việc bảo vệ những dữ liệu kỹ thuật số quan trọng như thông tin cá nhân đồng thời đảm bảo việc sử dụng hiệu quả dữ liệu này.

[image]LTO Ultrium8
Băng từ cho máy tính (Thiết bị lưu trữ dữ liệu)

Băng từ là một phương tiện lưu trữ mang tính dài hạn và đảm bảo được tính an toàn của thông tin, với tỷ lệ chi phí/hiệu suất được đánh giá ở mức tuyệt vời. Kể từ khi băng ghi hình đầu tiên được phát sóng tại Nhật Bản vào năm 1959, Fujifilm đã nỗ lực để tạo ra những bước nhảy vọt về hiệu suất băng từ và phát triển các công nghệ độc quyền lĩnh vực này. Trong những năm gần đây, Với việc ứng dụng vật liệu mới Barium Ferrite, Fujifilm đã bắt đầu cung cấp băng từ với dung lượng lớn dùng trong việc tạo nên bộ phận lưu trữ dữ liệu bên trong máy tính, ứng dụng này được sử dụng rộng rãi tại các công ty, tổ chức tài chính, chính phủ, và trung tâm nghiên cứu của nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

[image] Dịch vụ lưu trữ dữ liệu
 Dịch vụ lưu trữ dữ liệu

Mỗi công ty, tổ chức sẽ lưu trữ dữ liệu dưới những hình thức khác nhau như tín hiệu analog, tín hiệu kỹ thuật số, bên cạnh đó tần suất sử dụng và thời gian lưu trữ giữ liệu cũng sẽ khác nhau. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giúp giảm chi phí lưu trữ trong khi chuyển đổi dữ liệu sang thành tài sản bằng cách hỗ trợ hoạt động lưu trữ dữ liệu hiệu quả, và phân loại thiết bị lưu trữ tự động dựa trên tần suất sử dụng và số hóa dữ liệu analog.