Việt Nam

Hồ sơ Công ty

Tên công ty

Tập đoàn FUJIFILM

Chủ tịch, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Kenji Sukeno

Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành, Giám đốc Đại diện

Teiichi Goto

Trụ sở chính

[Văn phòng Tokyo Midtown]
Midtown West, 7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Nhật Bản
ĐIỆN THOẠI:+81-3-6271-3111 (03-6271-3111 trong lãnh thổ Nhật Bản)

[Văn phòng tại Nishiazabu]
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Nhật Bản
ĐIỆN THOẠI:+81-3-3406-2111 (03-3406-2111 trong lãnh thổ Nhật Bản)

Thành lập

Ngày 2 tháng 10 năm 2006: Tập đoàn Fujifilm điều hành các doanh nghiệp trong lĩnh vực hình ảnh và dữ liệu mà trước đây được điều hành bởi Fuji Photo Film. Co. Ltd. (thành lập 1934) và sau đó trở thành Fujifilm Holdings vào năm 2006.

Vốn

40 tỷ yên - Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022

Số lượng nhân viên

4.611 - Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022

Số lượng nhân viên (hợp nhất)

37.022 - Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022
(Tổng số nhân viên và các chi nhánh của Tập đoàn FUJIFILM)

Lĩnh vực kinh doanh

Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Chăm sóc sức khỏe (Hệ thống y tế, Chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng, Dược phẩm, CDMO Sinh học và Y học Tái tạo), Vật liệu (Vật liệu tiên tiến, Hệ thống Đồ họa & In phun và Phương tiện Ghi) và Chụp ảnh (Thiết bị Hình ảnh và Quang học và Hình ảnh Điện tử)