Việt Nam

Triết lý Doanh nghiệp

Chúng tôi sẽ sử dụng những công nghệ độc quyền tiên phong để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất nhằm đóng góp vào sự tiến bộ về văn hóa, khoa học, công nghệ, công nghiệp, cũng như cải thiện sức khỏe và bảo vệ môi trường sống của cộng đồng. Mục tiêu tổng thể của chúng tôi là nâng cao chất lượng đời sống trên toàn thế giới.

Với văn hóa doanh nghiệp cởi mở, công bằng và minh bạch cùng những công nghệ độc quyền và tiên phong, Fujifilm quyết tâm giữ vững vị trí hàng đầu bằng cách mạnh dạn đón nhận thách thức để phát triển sản phẩm mới và tạo ra giá trị mới.

Chúng tôi đã lập ra Điều lệ về hành vi Doanh nghiệp và Bộ Quy tắc Ứng xử của Tập đoàn Fujifilm để truyền tải triết lý và tầm nhìn của doanh nghiệp tới mỗi nhân viên của Tập đoàn trên toàn cầu. Việc lập và sửa đổi Điều lệ về hành vi Doanh nghiệp và Bộ Quy tắc Ứng xử này sẽ được quyết định bởi Hội đồng ESG của Công ty FUJIFILM Holdings, và được báo cáo cho Hội đồng quản trị.