Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Triết lý Doanh nghiệp

Triết lý Doanh nghiệp — Những giá trị không đổi của Tập đoàn Fujifilm

Chúng tôi sẽ sử dụng những công nghệ độc quyền tiên phong để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất nhằm đóng góp vào sự tiến bộ về văn hóa, khoa học, công nghệ, công nghiệp, cũng như cải thiện sức khỏe và bảo vệ môi trường sống của cộng đồng. Mục tiêu tổng thể của chúng tôi là nâng cao chất lượng đời sống trên toàn thế giới.

Tầm nhìn ー  Lý tưởng của Tập đoàn Fujifilm

Với văn hóa doanh nghiệp cởi mở, công bằng và minh bạch cùng những công nghệ độc quyền và tiên phong, Fujifilm quyết tâm giữ vững vị trí hàng đầu bằng cách mạnh dạn đón nhận thách thức để phát triển sản phẩm mới và tạo ra giá trị mới.

Điều lệ về hành vi Doanh nghiệp / Bộ Quy tắc Ứng xử của Tập đoàn Fujifilm 

Chúng tôi đã lập ra Điều lệ về hành vi Doanh nghiệp và Bộ Quy tắc Ứng xử của Tập đoàn Fujifilm để truyền tải triết lý và tầm nhìn của doanh nghiệp tới mỗi nhân viên của Tập đoàn trên toàn cầu. Việc lập và sửa đổi Điều lệ về hành vi Doanh nghiệp và Bộ Quy tắc Ứng xử này sẽ được quyết định bởi Hội đồng ESG của Công ty FUJIFILM Holdings, và được báo cáo cho Hội đồng quản trị.