Việt Nam

Triết lý Doanh nghiệp

Chúng tôi sẽ sử dụng những công nghệ độc quyền tiên phong để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất nhằm đóng góp vào sự tiến bộ về văn hóa, khoa học, công nghệ, công nghiệp, cũng như cải thiện sức khỏe và bảo vệ môi trường sống của cộng đồng. Mục tiêu tổng thể của chúng tôi là nâng cao chất lượng đời sống trên toàn thế giới.

Bằng cách tích hợp những công nghệ tiên phong và khác biệt, Fujifilm tạo ra những giá trị mới và phát triển các công nghệ độc quyền để tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất đồng thời nuôi dưỡng lòng tin cùng như sự hài lòng của khách hàng.

Thông qua những nỗ lực này, chúng tôi sẽ vượt qua những ranh giới về “Hình Ảnh và Thông tin” trong quá khứ để thúc đẩy sự phát triển của văn hóa, khoa học, công nghệ và công nghiệp trong toàn xã hội cũng như cải thiện hơn nữa sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Triết lý doanh nghiệp mới của Fujifilm được xây dựng dựa trên sự công nhận về Sứ mệnh của chúng tôi, thông qua các hoạt động mang tính bền vững của doanh nghiệp, chúng tôi góp phần đáng kể vào việc hiện thực hóa một xã hội mà tất cả mọi người trên thế giới có thể tận hưởng một cuộc sống phong phú về cả tinh thần và vật chất với cảm giác đủ đầy và thỏa mãn.

Với văn hóa doanh nghiệp cởi mở, công bằng và minh bạch cùng những công nghệ độc quyền và tiên phong, Fujifilm quyết tâm giữ vững vị trí hàng đầu bằng cách mạnh dạn đón nhận thách thức để phát triển sản phẩm mới và tạo ra giá trị mới.

Chúng tôi sẽ tạo ra nơi làm việc với văn hóa cởi mở, công bằng và minh bạch, cho phép các dữ kiện khách quan được đánh giá một cách chân thành và thẳng thắn, từ đó đưa ra các quyết định hợp lý và không ngừng đón nhận những thách thức bằng lòng can đảm.

Với văn hóa doanh nghiệp này, chúng tôi sẽ tiếp tục trau dồi các công nghệ độc quyền và tiên phong, song song với việc phát triển và cải tiến sản phẩm, dịch vụ để có được lòng tin và sự hài lòng của khách hàng; từ đó duy trì một công ty vững mạnh, liên tục tạo ra giá trị mới và thực hiện vai trò của nhà lãnh đạo tiên phong.

Chúng tôi đã lập ra Điều lệ về hành vi Doanh nghiệp và Bộ Quy tắc Ứng xử của Tập đoàn Fujifilm để truyền tải triết lý và tầm nhìn của doanh nghiệp tới mỗi nhân viên của Tập đoàn trên toàn cầu. Việc lập và sửa đổi Điều lệ về hành vi Doanh nghiệp và Bộ Quy tắc Ứng xử này sẽ được quyết định bởi Hội đồng ESG của Công ty FUJIFILM Holdings, và được báo cáo cho Hội đồng quản trị.