Việt Nam

Đổi mới sáng tạo Mở

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở là nơi chúng tôi kết hợp tất cả các đối tác kinh doanh “cùng nhau tạo ra” những giá trị mới.

Fujifilm đã cải tiến và ứng dụng các công nghệ cốt lõi có nguồn gốc từ những vật liệu nhạy quang trong nhiếp ảnh vào việc phát triển và cung cấp hàng loạt sản phẩm, dịch vụ và vật liệu mới. Ở thời điểm hiện tại, khi xã hội đang phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở, chúng tôi hướng đến việc tạo ra những đổi mới sáng tạo mới thông qua đối thoại với các đối tác kinh doanh, về bốn chủ đề Môi trường, Sức khỏe, Cuộc sống Hàng ngày và Phong cách Làm việc đại diện cho các lĩnh vực ưu tiên của Fujifilm.

Mạng lưới Trung tâm Toàn cầu

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở hiện đang hoạt động trên toàn cầu với ba cơ sở cộng tác: Roppongi, Tokyo, Nhật Bản, California, Hoa Kỳ và Düsseldorf, Đức. Mặc dù các Trung tâm có chung một ý tưởng tổng quan, nhưng cách thức trình bày và hoạt động của nó tại mỗi thị trường sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tính chất đặc trưng tại khu vực đó.

Nhật Bản (Tokyo)

[image]Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở tại Nhật Bản (Tokyo)

Hoa kỳ (California)

[image]Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở tại Hoa Kỳ (California)

Đức (Düsseldorf)

[image]Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở tại Đức (Düsseldorf)