Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Đổi mới sáng tạo Mở

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở là nơi chúng tôi kết hợp tất cả các đối tác kinh doanh “cùng nhau tạo ra” những giá trị mới.

Fujifilm đã cải tiến và ứng dụng các công nghệ cốt lõi có nguồn gốc từ những vật liệu nhạy quang trong nhiếp ảnh vào việc phát triển và cung cấp hàng loạt sản phẩm, dịch vụ và vật liệu mới. Ở thời điểm hiện tại, khi xã hội đang phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở, chúng tôi hướng đến việc tạo ra những đổi mới sáng tạo mới thông qua đối thoại với các đối tác kinh doanh, về bốn chủ đề Môi trường, Sức khỏe, Cuộc sống Hàng ngày và Phong cách Làm việc đại diện cho các lĩnh vực ưu tiên của Fujifilm.

Nhật Bản (Tokyo)

[image]Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở tại Nhật Bản (Tokyo)

Đức (Düsseldorf)

[image]Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở tại Đức (Düsseldorf)